« Joz 24:30 Księga Jozuego 24:31 Joz 24:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I służył Izrael Panu po wszystkie dni Jozuego i starszych, którzy przez długi czas żyli po Jozuem i którzy wiedzieli wszystkie sprawy Pańskie, które był uczynił w Izraelu.
2.GDAŃSKA.1881I służył Izrael Panu po wszystkie dni Jozuego, i po wszystkie dni starszych, którzy długo żyli po Jozuem, a którzy wiedzieli o wszystkich sprawach Pańskich, które czynił Izraelowi.
3.GDAŃSKA.2017Izrael służył PANU przez wszystkie dni Jozuego i przez wszystkie dni starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła PANA, jakie czynił dla Izraela.
4.CYLKOWI służył Israel Wiekuistemu po wszystkie dni Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie czyny Wiekuistego, jakie spełnił dla Israela.
5.KRUSZYŃSKIIzrael służył Bogu przez cały okres życia Jozuego i podczas całego okresu życia starszych, którzy przeżyli Jozuego i którzy znali wszystko, co uczynił Bóg dla Izraela.
6.TYSIĄCL.WYD5Izrael służył Panu przez cały czas życia Jozuego i przez cały czas życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a dobrze znali wszystko, co Pan uczynił dla Izraela.
7.BRYTYJKAIzrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał dla Izraela.
8.POZNAŃSKAIzrael służył Jahwe przez wszystkie dni życia Jozuego i przez całe życie starszych, którzy przeżyli Jozuego i znali wszystkie dzieła, jakich Jahwe dokonał dla Izraela.
9.WARSZ.PRASKAZa życia Jozuego Izrael służył Jahwe; także za życia starszych [ludu], którzy przeżyli Jozuego i wiedzieli o wszystkim, co Jahwe uczynił dla Izraela.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Israel służył WIEKUISTEMU po wszystkie dni Jezusa, syna Nuna, oraz po wszystkie dni starszych, którzy przeżyli Jezusa, syna Nuna, i którzy znali wszystkie czyny WIEKUISTEGO, jakie spełnił dla Israela.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITIzrael zaś służył PANU przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy go przeżyli i którzy uczestniczyli w całym dziele PANA, dokonanym przez Niego dla Izraela.