« Joz 7:5 Księga Jozuego 7:6 Joz 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle Jozue rozdrze rucho swe i natychmiast padnie na ziemi przed skrzynią bożą aż do wieczora, tak on jako wszystcy starszy israhelszczy, i sypali proch na swe głowy,
2.WUJEK.1923A Jozue rozdarł odzienie swoje, i padł na twarz na ziemię przed skrzynią Pańską, aż do wieczora, tak sam jako i wszyscy starsi Izraelowi: i posypali prochem głowy swoje.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rozdarłszy Jozue odzienie swoje, upadł twarzą swoją na ziemię przed skrzynią Pańską, a leżał aż do wieczora, on i starsi Izraelscy, posypawszy prochem głowy swoje.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty, upadł twarzą na ziemię przed arką PANA i leżał tak aż do wieczora, on i starsi Izraela, i sypali proch na swoje głowy.
5.CYLKOWJozue zaś rozdarł szaty swoje i padł obliczem swem na ziemię przed arką Wiekuistego, leżąc aż do wieczora, on i starsi Israela, i miotali proch na głowę swą.
6.KRUSZYŃSKIJozue tedy rozdarł szaty swoje i upadł twarzą swoją na ziemię przed Arką Bożą aż do wieczora - on i starsi Izraela, posypując pyłem głowy swoje.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed Arką Pańską, [pozostając] aż do wieczora, on sam i starsi Izraela. I posypali prochem swe głowy.
8.BRYTYJKAWtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed Skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora, on i starsi izraelscy, i sypali proch na swoje głowy.
9.POZNAŃSKARozdarł więc Jozue szaty swoje, upadł na twarz przed Arką Jahwe i pozostał tak aż do wieczora razem ze starszymi Izraela, a głowy swoje posypali prochem.
10.WARSZ.PRASKAJozue rozdarł swoje szaty i rzucił się twarzą na ziemię, pozostając tak przed arką Jahwe aż do wieczora, on sam i wszyscy starsi ludu: wszyscy posypali sobie głowy popiołem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus, syn Nuna, rozdarł swoje szaty i swym obliczem padł na ziemię przed Arką WIEKUISTEGO, leżąc aż do wieczora; on oraz starsi Israela rzucali też proch na swą głowę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW obliczu tej klęski Jozue rozdarł swoje szaty, padł twarzą ku ziemi przed skrzynią PANA i leżał tak do wieczora - on i starsi Izraela. Posypywali też prochem swoje głowy.