« 1Pio 3:14 1 List Piotra 3:15 1Pio 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:14) Lecz Pana Boga święćcie wsercach waszych. A gotowi zawżdy (bądźcie) na obronę każdemu żądającemu (u) was liczby o nadziei która w was.
2.WUJEK.1923Lecz Pana Chrystusa święćcie w sercach waszych; zawżdy gotowymi będąc ku dosyć uczynieniu każdemu domagającemu się od was sprawy o téj nadziei, która w was jest;
3.RAKOW.NTLecz Pana Boga poświącajcie w sercach waszych. A gotowymi zawżdy bądźcie ku daniu sprawy, każdemu domagającemu się pocztu około onej która w was jest nadzieje, z cichością i bojaźnią;
4.GDAŃSKA.1881Bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku o tej nadziei, która w was jest, z cichością i z bojaźnią, mając sumienie dobre;
5.GDAŃSKA.2017Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią.
6.JACZEWSKIChrystusa Pana miejcie w sercu swojem, i bądźcie zawsze przygotowani zdać sprawę każdemu, ktoby od was tego zażądał, z tego, na czem to wy pokładacie nadzieję swoją.
7.MARIAWICIbędąc zawsze gotowi zadosyćuczynić każdemu, ktoby od was żądał, abyście mu zdali rachunek z tej wiary i nadziei, która w was jest; ale ze skromnością i z bojaźnią, mając dobre sumienie,
8.DĄBR.WUL.1973Lecz Pana Chrystusa święćcie w sercach waszych, gotowi zawsze do zadośćuczynienia każdemu, kto domaga się od was sprawy z nadziei, jaką żyjecie.
9.DĄBR.GR.1961lecz Pana Chrystusa święćcie w sercach waszych, gotowi zawsze do zadośćuczynienia każdemu, który domaga się od was wyjaśnień w sprawie nadziei, którą żyjecie.
10.TYSIĄCL.WYD5Pana zaś Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
11.BRYTYJKALecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej,
12.POZNAŃSKAlecz Pana - Chrystusa pobożnie czcijcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto żąda od was uzasadnienia waszej nadziei.
13.WARSZ.PRASKAChrystusa zaś czcijcie w sercach waszych jak waszego Pana i zawsze bądźcie gotowi udzielić odpowiedzi tym, którzy pragnęliby wyjaśnień co do ożywiającej was nadziei.
14.KALETAGotowi zawsze ku daniu_odpowiedzi każdemu domagającemu_się [od] was rachunku o [tej, która jest] w was nadziei, ale z cichością i bojaźnią, sumienie mając dobre;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z łagodnością, szacunkiem, mając prawe sumienie, bądźcie zawsze gotowi do obrony tej nadziei, która jest w was, względem każdego, kto się domaga waszych racji.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa Panu - na Chrystusie - skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją.
17.TOR.PRZ.2023A Pana Boga uświęćcie w swoich sercach. Bądźcie też zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto żądałby od was zdania rachunku z waszej nadziei, ale czyńcie to z łagodnością i bojaźnią.