« 1Pio 3:5 1 List Piotra 3:6 1Pio 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako Sara posłuszna była Abrahamowi, panem go zowąc, której zostałyście dziećmi, dobrze czyniąc i niebojąc się nijakiego strachu.
2.WUJEK.1923Jako Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem, któréj jesteście córkami, czyniąc dobrze, a nie bojąc się żadnego postrachu.
3.RAKOW.NTJako Sara posłuszna była Abraamowi, panem go nazywając; którejeście się sstały córkami, czyniąc dobrze, a nie bojąc się żadnego postrachu.
4.GDAŃSKA.1881Jako Sara była posłuszną Abrahamowi nazywając go panem; której wy stałyście się córkami, gdy dobrze czynicie, nie bojąc się żadnego postrachu.
5.GDAŃSKA.2017Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć.
6.JACZEWSKITaką była Sara, która Abrahama swym panem zwała. Wy tej matki córkami jesteście: bądźcież jako ona dobremi a i was żadna zła przygoda nie spotka.
7.MARIAWICIJako Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go swym panem, której wy jesteście córkami, jeśli dobrze czynicie i nie boicie się żadnego zasmucenia.
8.DĄBR.WUL.1973Tak Sara posłuszna była Abrahamowi nazywając go panem, a wy czyniąc dobrze bez obawy jakiejkolwiek pogróżki stajecie się jej córkami.
9.DĄBR.GR.1961Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem, a wy stajecie się jej córkami, czyniąc dobrze i nie ulegając żadnemu przymusowi.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia.
11.BRYTYJKATak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć.
12.POZNAŃSKATak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Jesteście jej córkami, jeżeli dobrze czynicie i nie lękacie się żadnego zastraszenia.
13.WARSZ.PRASKASara na przykład była całkowicie uległa Abrahamowi i nazywała go panem. Okażecie się jej córkami, jeśli tylko będziecie postępowały sprawiedliwie i nie pozwolicie się zastraszyć.
14.KALETAJako Sara była_posłuszną Abrahamowi, panem go nazywając, której stałyście_się córkami, dobrze_czyniąc i nie bojąc_się żadnego postrachu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobnie jak Sara, która była uległa Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się jej córkami, kiedy czynicie odpowiednio, nie poważając żadnego podniecenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Jesteście jej córkami, jeśli czynicie dobrze i nie dajecie się niczym zastraszyć.
17.TOR.PRZ.Tak Sara była uległa Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, czyniąc dobro i nie lękając się niczego strasznego.