« 1Pio 3:4 1 List Piotra 3:5 1Pio 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo tak niegdy one święte żony nadziewające się na Boga, ubierały się, poddając się własnym mężom.
2.WUJEK.1923Albowiem tak niekiedy i święte niewiasty ufające w Bogu, ubierały się, będąc poddane własnym mężom.
3.RAKOW.NTTak bowiem niekiedy i one święte niewiasty ufające w Bogu, ochędażały się, będąc poddane własnym mężom.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem tak niekiedy i one święte małżonki, które nadzieję miały w Bogu, zdobiły się, będąc poddane mężom swoim.
5.GDAŃSKA.2017Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom.
6.JACZEWSKICnoty te były niegdyś ozdobą niewiast, które i Bogu służyły i ulegały swym mężom.
7.MARIAWICIBo się tak niegdyś i święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, ubierały, będąc poddane własnym mężom.
8.DĄBR.WUL.1973Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się i święte niewiasty pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddanymi mężom swoim.
9.DĄBR.GR.1961Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się i święte niewiasty pokładające nadzieję w Bogu, a poddane swoim mężom.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak bowiem i dawniej święte niewiasty, które pokładały nadzieję w Bogu, same siebie przyozdabiały, a były poddane swoim mężom.
11.BRYTYJKAAlbowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom;
12.POZNAŃSKATak samo niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładając w Bogu nadzieję, posłuszne swoim mężom.
13.WARSZ.PRASKATak właśnie kiedyś pobożne niewiasty troszczyły się o swoje piękno. W Bogu przy tym pokładały całą ufność i były poddane swoim mężom.
14.KALETATak bowiem niekiedy i święte małżonki zdobiły się, [które] nadzieję_miały w Bogu, będąc_poddane swoim mężom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż niegdyś, będąc podporządkowane swoim mężom, w ten sposób przystrajały się święte niewiasty, mające nadzieję względem Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób niegdyś zdobiły się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu i uległe swoim mężom.
17.TOR.PRZ.I niegdyś bowiem tak właśnie święte kobiety, mające nadzieję w Bogu, przyozdabiały siebie, uległe swoim mężom.