« 1Pio 4:9 1 List Piotra 4:10 1Pio 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Każdy jako wziął darowanie, jeden ku drugiemu, onym usługujcie, jako dobrzy szafarze rozmaitej łaski Bożej.
2.WUJEK.1923Każdy jako wziął łaskę, usługując nią jeden drugiemu, jako dobrzy szafarze rozlicznéj łaski Bożéj.
3.RAKOW.NTKażdy jako wziął darowanie, między sobą im usługując, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej.
4.GDAŃSKA.1881Każdy jako wziął dar, tak nim jeden drugiemu usługujcie, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej.
5.GDAŃSKA.2017Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.
6.JACZEWSKIJeżeli kto z was otrzymał jaką łaskę od Boga; ten niechaj jej, jako dobry szafarz, na korzyść drugich używa.
7.MARIAWICIKażdy jako otrzymał łaskę, tak jej niech użycza drugiemu, jako dobrzy szafarze rozmaitej łaski Bożej.
8.DĄBR.WUL.1973Jako każdy z was otrzymał łaskę, tak niech usługuje jeden drugiemu na wzór dobrych szafarzy rozlicznej łaski Bożej.
9.DĄBR.GR.1961Tak jak każdy otrzymał łaskę, tak niech usługuje jeden drugiemu na wzór dobrych szafarzy rozlicznej łaski Bożej.
10.TYSIĄCL.WYD5Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał.
11.BRYTYJKAUsługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej.
12.POZNAŃSKAsłużcie sobie wzajemnie otrzymanymi darami, jak dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej.
13.WARSZ.PRASKAJedni drugim niech śpieszą z pomocą, każdy według otrzymanych od Boga darów, abyście wszyscy mogli się okazać dobrymi szafarzami różnorakich łask Bożych.
14.KALETAKażdy jako wziął dar, jeden_drugiemu nim usługujcie, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy, w miarę tego jaki otrzymał dar, niech służy nim względem drugich; tak jak szlachetny zarządca różnorodnej łaski Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał, jako dobry powiernik różnorodnej w swych przejawach łaski Boga.
17.TOR.PRZ.2023Każdy tak jak otrzymał dar łaski, niech nim służy drugim, jako dobrzy zarządcy różnorodnej łaski Bożej.