« 1Pio 4:10 1 List Piotra 4:11 1Pio 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli kto mówi, (mów) jako mowy Boże. Jeśli kto posługuje (niech) jako zmocy, której dodawa Bóg, aby we wszem był sławion Bóg przez Jesusa Christa, któremu jest sława, i dzierżawa na wieki wieków. Amen.
2.WUJEK.1923Jeźli który mówi, jako mowy Boże, jeźli który posługuje, jako z siły, której Bóg dodawa, aby we wszem był Bóg pochwalon przez Jezusa Chrystusa, któremu jest chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
3.RAKOW.NTJeśli który mówi, niech mówi jako wywowy Boże; Jeśli który posługuje, niech posługuje jako z siły, której użycza Bóg; aby we wszem rozsławiony był Bóg przez Jezusa Christusa; któremu jest chwała i moc na wieki wieków, Amen.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli kto mówi, niech mówi jako wyroki Boże, jeźli kto posługuje, niech to czyni jako z siły, której Bóg dodaje, aby we wszystkiem chwalony był Bóg przez Jezusa Chrystusa, któremu należy chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga, jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
6.JACZEWSKIJeżeli kto przemawia, niechaj przemawia jako posłaniec Boży; jeżeli kto udziela sakramentów, niechaj to czyni mocą władzy udzielonej sobie od Boga, aby Bóg we wszystkiem odbierał cześć przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
7.MARIAWICIJeśli kto mówi, tak niech mówi jako słowa Boże; jeśli kto posługuje, niech to czyni jako z mocy, której mu Bóg dodaje, aby we wszystkich rzeczach była cześć Bogu przez Jezusa Chrystusa, Któremu przynależy chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
8.DĄBR.WUL.1973Kto przemawia, niech wygłasza słowa Boże, kto posługuje, niech czyni to z przekonania, którego udziela Bóg, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
9.DĄBR.GR.1961Kto przemawia, niech wygłasza słowa Boże, kto posługuje, niech czyni to z przekonania, którego udziela Bóg, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
11.BRYTYJKAJeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen.
12.POZNAŃSKAJeżeli ktoś przemawia, niech będą to jakby słowa Boże! Jeśli kto usługuje, niech to (czyni) mocą, jakiej Bóg udziela, aby we wszystkim wielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na całą wieczność! Amen.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś posiada dar słowa, niech wypowiada słowa prawdziwie Boże. Jeśli ktoś sprawuje jakiś urząd, niech czyni to według mocy, której mu Bóg udzielił, tak aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
14.KALETAJeśli kto mówi, jako wyroki Boże, jeśli kto posługuje, jako z siły, której dodaje Bóg, aby we wszystkim chwalony_był Bóg przez Jezusa Chrystusa, któremu należy chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś mówi to jakby wypowiedzi Boga. Jeśli ktoś służy to jakby z powodu siły, którą dostarcza Bóg. Aby we wszystkim był wyniesiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, którego jest chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto przemawia, niech mówi tak, jakby przekazywał słowa Boga. Kto usługuje, niech to czyni w sile, której On udziela, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Do Niego należy chwała i moc - na wieki. Amen.
17.TOR.PRZ.Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowa Boga; jeśli ktoś usługuje, to z siłą w którą Bóg zaopatruje; aby we wszystkim Bóg był otoczony chwałą przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.