« 1Pio 4:3 1 List Piotra 4:4 1Pio 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Za czym zda się im jakoby na inszym świecie byli, że się znimi nie zbiegacie do tegoż zbytku rozlania, bluźniąc.
2.WUJEK.1923W czem dziwują się, iż wy nie zbiegacie się ku temuż zbyteczności zamięszaniu, bluźniąc.
3.RAKOW.NTW czym mają to za nowinę, iż nie zbiegacie się wy z nimi ku tejże zbytecznej rospustności, złorzecząc was.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż, że się wy z nimi nie schadzacie na taką zbyteczną rozpustę, zda się im rzeczą obcą i bluźnią to.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty, i źle o was mówią.
6.JACZEWSKIWy, od tych grzechów wolni, dziwowiskiem jesteście dla pogan, którzy bluźnią Bogu,
7.MARIAWICIw czem, ponieważ z nimi nie bieżycie ku onemu zamieszaniu zbytków, dziwują się wam, bluźniąc.
8.DĄBR.WUL.1973Dziwią się oni i bluźnią, że nie pogrążacie się z nimi w tym bezmiarze rozpusty.
9.DĄBR.GR.1961Zdumiewają się oni i bluźnią, że nie pogrążacie się z nimi w bezmiarze rozpusty.
10.TYSIĄCL.WYD5Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym nurcie rozpusty, i źle o was mówią.
11.BRYTYJKAPrzy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty, i oczerniają was.
12.POZNAŃSKALżąc (was) dziwią się teraz temu, że już razem z nimi nie rzucacie się w nurt tego samego zepsucia.
13.WARSZ.PRASKAI dziwią się dziś źle o was mówiąc, że nie pozwalacie się już unosić tym samym prądom co inni.
14.KALETAPrzez co zda_im_się_obcą [rzeczą, że] nie schadzacie_się wy na taką zbyteczną rozpustę, i bluźnią
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to są wami zaskoczeni oraz rzucają oszczerstwa, ponieważ się nie zbiegacie na ten wylew rozwiązłości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz dziwi ich, że wam nieśpieszno nurzać się z nimi w tym bagnie nierządu - i bluźnią wam.
17.TOR.PRZ.2023Przy tym dziwią się oni, że wy nie śpieszycie się razem z nimi do tego samego zalewu rozwiązłości, i bluźnią wam .