« 1Pio 4:2 1 List Piotra 4:3 1Pio 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nam dosyć żeśmy przeszły czas żywota, wolą pogańską broili, chodząc wplugawościach, wpożądliwościach, opilstwach, obżarstwach, biesiadach, i whaniebnych bałwochwalstwach.
2.WUJEK.1923Albowiem dosyć na przeszłym czasie ku wypełnieniu woli pogańskiéj tym, którzy chodzili w niepowściągliwościach, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i niesłusznych bałwochwalstwach.
3.RAKOW.NTAbowiem dosyć nam ma być na przeminęłym czasie żywota, w którymeśmy wolą poganów popełniali, chodząc w niepowścięgliwościach, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach, i sprośnych bałwochwalstwach.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem dosyć nam, żeśmy przeszłego czasu żywota popełniali lubości pogan, chodząc w rozpustach, w pożądliwościach, w opilstwach, w biesiadach, w pijaństwach i sprośnych bałwochwalstwach.
5.GDAŃSKA.2017Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie.
6.JACZEWSKIDosyć już niech będzie tej rozpusty, tych pożądań, tego winopilstwa, tego obżarstwa, pijaństwa i tej bezrozumnej czci bałwanów, którym się ludy przez tyle wieków ubiegłych do zbytku oddawały.
7.MARIAWICIBo już dosyć było na tem, żeśmy przeszły czas żyli według woli tych pogan, którzy chodzili w nieczystościach, pożądliwościach, w pijaństwach, obżarstwach, w piciu i sprośnych bałwochwalstwach;
8.DĄBR.WUL.1973Bo dosyć już było przedtem czasu na nasycenie pogańskich pragnień dla tych, którzy poddawali się niepowściągliwościom, pożądliwościom, nadużywaniu wina, biesiadom, pijaństwu i zdrożnej czci bóstw pogańskich.
9.DĄBR.GR.1961Bo dosyć już było przedtem czasu na nasycenie pogańskich pragnień dla tych, którzy poddawali się wyuzdaniu, pożądliwościom, nadużywaniu wina, ucztując, pijąc bez miary i oddając się zdrożnej czci bóstw pogańskich.
10.TYSIĄCL.WYD5Wystarczy bowiem, że w minionym czasie spełnialiście wolę pogan i postępowaliście w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie.
11.BRYTYJKADość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu.
12.POZNAŃSKABo w minionym czasie dosyć już ulegaliście woli pogan żyjąc w rozwiązłości, namiętnościach, pijaństwie, ucztach, hulankach i służąc niegodziwym i fałszywym bóstwom.
13.WARSZ.PRASKAPrzecież już dostatecznie długo hołdowaliście pogańskim zasadom życia: oddawaliście się rozwiązłości, wszelkim pożądaniom, pijaństwu, obżarstwu, zabawom wyuzdanym i bałwochwalstwu.
14.KALETADosyć bowiem wam [było] przeszłego czasu przedsięwzięcia pogan sprawować, chodząc w rozpustach, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i sprośnych bałwochwalstwach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo był wystarczający czas życia, który minął, aby dokonało się pragnienie pogan chodzenia w zuchwałościach, pożądaniach, pijaństwach, hulankach i niegodziwych bałwochwalstwach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWystarczy, że w minionym czasie robiliście to, co lubią poganie. Żyliście w rozwiązłości, rozpuście, rozpasaniu, biesiadach, pijatykach i obrzydliwym bałwochwalstwie.
17.TOR.PRZ.2023Wystarczy już bowiem, że w minionym czasie naszego życia czyniliśmy wolę pogan, żyjąc w rozwiązłościach, pożądliwościach, pijaństwie, hulankach, pijatykach i niegodziwych bałwochwalstwach.