« 1Pio 4:1 1 List Piotra 4:2 1Pio 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby już nie człowieczym pożądliwościam, ale woli Bożej, co zbywa czasu: wciele żył.
2.WUJEK.1923Aby już nie pożądliwościom ludzkim, ale woli Bożéj ostatek czasu żył w ciele.
3.RAKOW.NTKu temu, aby już więcej nie ludzkim pożądliwościam, ale wolej Bożej, ostatek czasu w ciele żył.
4.GDAŃSKA.1881Aby już więcej nie cielesnym pożądliwościom, ale woli Bożej żył ostatek czasu w ciele.
5.GDAŃSKA.2017Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga.
6.JACZEWSKIpozostały przeto wam czas do życia tak przepędzajcie, abyście nie ulegali pożądliwościom ludzkim, ale byście byli zajęci jedynie myślą wypełnienia woli Bożej.
7.MARIAWICIaby już nie dla żądz ludzkich, ale dla woli Bożej żył na potem w ciele.
8.DĄBR.WUL.1973aby resztę czasu żyć w ciele już nie dla pożądliwości ludzkich, ale dla woli Bożej.
9.DĄBR.GR.1961aby resztę czasu żyć w ciele już nie dla pożądliwości ludzkich, ale według woli Bożej.
10.TYSIĄCL.WYD5aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla [wypełniania] ludzkich żądz, ale woli Bożej.
11.BRYTYJKAAby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.
12.POZNAŃSKAaby jego dalsze życie na ziemi wolne już było od ludzkich namiętności, a płynęło według woli Bożej.
13.WARSZ.PRASKAby zgodnie z wolą Bożą w postępowaniu swym nie kierować się pożądliwościami doczesnego życia.
14.KALETAJuż_nie ku ludzkim pożądliwościom, ale [aby] woli człowieka ostatek czasu w ciele żył.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.abyśmy pozostały w cielesnej naturze czas, przeżyli już nie wśród pożądań ludzi, ale w woli Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi pragnie dalsze życie w ciele poświęcać nie zaspokajaniu ludzkich żądz, ale woli Boga.
17.TOR.PRZ.2023Aby już więcej, nie w ludzkich pożądliwościach, ale w woli Boga, pozostały czas żyć w ciele.