« 1Jan 1:7 1 List Jana 1:8 1Jan 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli rzeczem, iż grzechu niemamy, sami siebie zwodzim, i prawdy niemasz wnas.
2.WUJEK.1923Jeźlibyśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy a prawdy w nas niemasz.
3.RAKOW.NTJeślibyśmy rzekli iż grzechu nie mamy sami siebie zwodzimy, a prawdy niemasz w nas.
4.GDAŃSKA.1881Jeźlibyśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy.
6.JACZEWSKIGdybyśmy mówili, że grzechu nie mamy, samibyśmy siebie zwodzili i prawdy w nasby niebyło.
7.DĄBR.WUL.1973Jeślibyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie masz w nas prawdy.
8.DĄBR.GR.1961Gdybyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie masz w nas prawdy.
9.TYSIĄCL.WYD5Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.
10.BRYTYJKAJeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.
11.POZNAŃSKAJeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy.
12.WARSZ.PRASKAJeżeli twierdzimy, że nie ma w nas żadnego grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.
13.KALETAJeśli rzeklibyśmy, że grzechu nie mamy, sami_siebie zwodzimy, a prawdy nie ma w nas.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli byśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, samych siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalecy od prawdy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdybyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma.