« 1Jan 1:6 1 List Jana 1:7 1Jan 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jeśli wświatle chodzimy, jako ten jest wświatle, społeczność mamy znim społeczną, a krew Jesusa Christa syna jego oczyścia nas od wszego grzechu.
2.WUJEK.1923Lecz jeźli w światłości chodzimy, jako i on jest w światłości, towarzystwo mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
3.RAKOW.NTA jeśli w światłości chodzimy, jako on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Christusa Syna jego oczyścia nas od wszelkiego grzechu.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli w światłości chodzimy, jako on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
6.JACZEWSKIBóg jest światłością: jeżeli przeto w świetle chodzimy, jesteśmy z nim w spółeczności i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego obmywa nas ze wszelkiego grzechu.
7.DĄBR.WUL.1973Ale jeśli chodzimy w światłości, jako i on sam jest w światłości, mamy z nim współuczestnictwo, a krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
8.DĄBR.GR.1961Ale jeśli chodzimy w światłości, tak jak i On sam jest w światłości, mamy z Nim współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
9.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
10.BRYTYJKAJeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
11.POZNAŃSKAJeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak i On jest w światłości, to wtedy pozostajemy w łączności ze sobą, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
12.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś żyjemy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wówczas stanowimy jedność między sobą, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
13.KALETAJeśli zaś w światłości chodzilibyśmy, jako on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości mamy wspólnotę między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z każdego grzechu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak żyjemy w Świetle, tak jak On sam jest w Świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.