« 1Jan 1:5 1 List Jana 1:6 1Jan 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeślibychmy rzekli iż społeczność mamy znim, a wciemności chodzimy, kłamamy, i nie czynimy prawdy.
2.WUJEK.1923Jeźlibyśmy rzekli, iż towarzystwo mamy z nim, a w ciemności chodzimy, kłamamy, a prawdy nie czynimy.
3.RAKOW.NTJeślibyśmy rzekli, iż społeczność mamy z nim, a w ciemności chodzimy, kłamamy, i nie czynimy prawdy.
4.GDAŃSKA.1881Jeźlibyśmy rzekli, iż społeczność mamy z nim, a w ciemności chodzimy, kłamiemy, a nie czynimy prawdy.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy.
6.JACZEWSKIGdybyśmy mówili, że jesteśmy z nim w spółeczności, a gdyby ciemność towarzyszyła życiu naszemu, samibyśmy się zwodzili i prawdy w nasby nie było.
7.MARIAWICIJeślibyśmy mówili, że mamy z Nim towarzystwo, a chodzilibyśmy w ciemnościach, tedy kłamiemy i prawdy nie czynimy.
8.DĄBR.WUL.1973Jeślibyśmy powiedzieli, że mamy z nim uczestnictwo, a chodzimy w ciemności, dopuszczamy się kłamstwa i nie czynimy prawdy.
9.DĄBR.GR.1961Gdybyśmy powiedzieli, że mamy w Nim uczestnictwo, a chodzilibyśmy w ciemności, dopuszczamy się kłamstwa i nie postępujemy w prawdzie.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą.
11.BRYTYJKAJeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy.
12.POZNAŃSKAJeżeli mówimy, że mamy z Nim łączność, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli twierdzimy, że stanowimy z Nim jedno, a równocześnie trwamy w ciemnościach, to i słowem, i czynem sprzeniewierzamy się prawdzie.
14.KALETAJeśli rzeklibyśmy, że społeczność mamy z nim, a w ciemności chodzilibyśmy, kłamiemy, a nie czynimy prawdy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli byśmy powiedzieli, że mamy z Nim wspólnotę, a chodzilibyśmy w ciemności kłamiemy i nie wywołujemy prawdy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą.
17.TOR.PRZ.Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy.