« 1Jan 3:20 1 List Jana 3:21 1Jan 3:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Namilszy, jeśli nas nie strofuje serce nasze, śmiałość mamy ku Bogu.
2.WUJEK.1923Najmilejsi! jeźliby nas serce nasze nie winowało, ufanie mamy ku Bogu.
3.RAKOW.NTNamilejszy! jeśli serce nasze nie winuje nas, bespieczność mamy do Boga;
4.GDAŃSKA.1881Najmilsi! jeźliby serce nasze nas nie potępiało, ufanie mamy ku Bogu;
5.GDAŃSKA.2017Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu;
6.JACZEWSKINajmilsi, jeżeli sumienie nie czyni nam wyrzutów, ufajmy, iż w łasce u Boga jesteśmy
7.MARIAWICINajmilsi, jeśli nie będzie winować nas serce nasze, mamy nadzieję w Bogu,
8.DĄBR.WUL.1973Najmilsi! Jeśliby nas nie karciło serce nasze, mamy ufność w Bogu
9.DĄBR.GR.1961Umiłowani! Jeśli nas nie będzie karciło serce nasze, mamy ufność w Bogu
10.TYSIĄCL.WYD5Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu,
11.BRYTYJKAUmiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem
12.POZNAŃSKAUmiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to możemy mieć ufność w Bogu
13.WARSZ.PRASKANajmilsi, jeśli sumienie nic nam nie wyrzuca, to możemy mieć pełną ufność w Bogu.
14.KALETABracia! jeśliby serce nasze nie potępiało nas, ufanie mamy ku Bogu;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie oskarża, mamy otwartość przed Bogiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDrodzy, jeśli serce nas nie oskarża, zbliżamy się do Boga z ufną odwagą
17.TOR.PRZ.Umiłowani! Jeśliby nasze serce nas nie potępiało, ufną odwagę mamy w Bogu,