« 1Jan 3:19 1 List Jana 3:20 1Jan 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli nas strofuje serce (nasze,) więtszy jest Bóg niż serce nasze, i zna wszytko.
2.WUJEK.1923Bo jeźliby nas winowało serce nasze, większy jest Bóg niż serce nasze, i wie wszystko.
3.RAKOW.NTIż jeśliby nas obwiniło nasze serce, iż więtszy jest Bóg niż serce nasze, i wie wszytko.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźliby nas potępiało serce nasze, daleko większy jest Bóg niż serce nasze i wie wszystko.
5.GDAŃSKA.2017Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko.
6.JACZEWSKIJeżeli sumienie nasze potępia nas: - toż Bóg większym jest sędzią niż sumienie nasze: On wszystko wie.
7.MARIAWICIBo jeśliby nas winowało serce nasze, to większy jeszcze jest Bóg, niż serce nasze, i wie wszystko.
8.DĄBR.WUL.1973Bo jeśli nas karci serce nasze, większy jest Bóg niż serce nasze i wie wszystko.
9.DĄBR.GR.1961Bo jeżeli nawet serce nasze nas karci, większy jest Bóg niż serce nasze i wie wszystko.
10.TYSIĄCL.WYD5A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko.
11.BRYTYJKAŻe, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko.
12.POZNAŃSKAchoćby nas ono w czymś oskarżało, ponieważ większy jest Bóg od naszego serca i zna wszystko.
13.WARSZ.PRASKAA jeśli nasze serce ma nam coś do wyrzucenia, to pamiętajmy, że Bóg jest większy od naszego serca i że zna wszystko.
14.KALETABo jeśliby potępiało nas serce, to większy jest Bóg [niż] serce nasze i wie wszystko.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jeżeliby oskarżało nasze serce, większy jest Bóg od naszego serca i wie wszystko.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli serce nas oskarża, Bóg stoi ponad naszym sercem - i wie wszystko.
17.TOR.PRZ.Bo jeśli potępiałoby nas serce, Bóg jest potężniejszy niż nasze serce i wie wszystko.