« 1Jan 3:23 1 List Jana 3:24 1Jan 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A kto chowa przykazania jego, wnim trwa, a on wnim. Wtym lepak poznawamy, iż mieszka wnas, zducha którego nam dał.
2.WUJEK.1923A kto chowa przykazania jego, w nim mieszka, a on w nim. A po tem znamy, iż mieszka w nas, po duchu, którego nam dał.
3.RAKOW.NTA kto chowa przykazania jego, w nim mieszka, a on w nim; a po tym znamy iż mieszka w nas, z ducha którego dał nam.
4.GDAŃSKA.1881Bo kto chowa przykazania jego, w nim mieszka, a on też w nim; a przez to znamy, iż mieszka w nas, to jest z Ducha, którego nam dał.
5.GDAŃSKA.2017Bo kto zachowuje jego przykazania, mieszka w nim, a on w nim. A wiemy, że w nas mieszka, przez Ducha, którego nam dał.
6.JACZEWSKIKto wypełnia przykazania Boże, ten w Bogu mieszka a Bóg w nim. O tem, że Bóg w nas mieszka, wiemy przez Ducha świętego, którego on nam dał.
7.MARIAWICIA kto zachowuje przykazania Jego, ten w Nim mieszka i On też w nim; i po tem poznajemy, że w nas mieszka; a także z Ducha, Którego nam dał.
8.DĄBR.WUL.1973Kto zachowuje przykazania jego, przebywa w Bogu, a Bóg w nim. A my wiemy, że w nas przebywa przez Ducha, którego nam udzielił.
9.DĄBR.GR.1961Kto zachowuje przykazania Jego, przebywa w Bogu, a Bóg w nim. I po tym poznajemy, że w nas przebywa – przez Ducha, którego nam udzielił.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.
11.BRYTYJKAA kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.
12.POZNAŃSKAKto wypełnia Jego przykazania, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim; a że On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.
13.WARSZ.PRASKAKażdy, kto słucha Jego nakazów, trwa w Bogu, a Bóg w nim. To zaś, że On przebywa w nas, poznajemy po działaniu Ducha, którego nam dał.
14.KALETAA [kto] chowa przykazania jego, w nim mieszka, a on w nim; przez to znamy, że mieszka w nas: z ducha, którego dał nam.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kto strzeże Jego przykazań w Nim mieszka i On w nim; więc wśród tego z Ducha, którego nam dał poznajemy, że w nas mieszka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi, którzy przestrzegają Jego przykazań, trwają w Nim, a On w nich. To natomiast, że On trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.
17.TOR.PRZ.2023A kto trwa w przestrzeganiu Jego przykazania, ten w Nim trwa, a On w nim. I po tym poznajemy, że w nas trwa, przez Ducha, którego nam dał.