« 1Jan 3:4 1 List Jana 3:5 1Jan 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wiecie że się on zjawił, aby grzechy nasze odjął, a grzechu wnim niemasz.
2.WUJEK.1923A wiecie, iż się on okazał, aby grzechy nasze zgładził a grzechu w nim niemasz.
3.RAKOW.NTA wiecie iż się on okazał, aby grzechy nasze zniósł, a grzechu w nim niemasz.
4.GDAŃSKA.1881A wiecie, iż się on objawił, aby grzechy nasze zgładził, a grzechu w nim nie masz.
5.GDAŃSKA.2017A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu.
6.JACZEWSKIWiecie, że Chrystus po to się ukazał, aby grzechy zgładził: ale nie swoje lecz nasze grzechy.
7.MARIAWICIA wy wiecie, że się On dlatego ukazał, aby grzechy nasze zgładził, i że grzechu w Nim niemasz.
8.DĄBR.WUL.1973A wiecie, że ukazał się on, aby zgładzić nasze grzechy i grzechu w nim nie masz.
9.DĄBR.GR.1961A wiecie, że ukazał się On, aby zgładzić grzechy i grzechu w Nim nie ma.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu.
11.BRYTYJKAA wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
12.POZNAŃSKAA przecież wiecie, że On objawił się po to, aby zgładzić grzechy; w Nim samym zaś nie ma grzechu.
13.WARSZ.PRASKAWiecie, że On objawił się po to, aby zgładzić nasze grzechy, a w Nim samym nie ma żadnego grzechu.
14.KALETAA wiemy, że on się_objawił, aby grzechy nasze zgładził, a grzechu nie ma w nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiecie też, że został on objawiony, aby usunąć nasze grzechy; a grzechu w nim nie ma.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA wiecie, że On się pojawił, aby usunąć grzechy. W Nim nie ma grzechu.
17.TOR.PRZ.A wiecie, że On ukazał się, aby usunąć nasze grzechy, i że grzechu w Nim nie ma.