« 1Jan 3:5 1 List Jana 3:6 1Jan 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelki kto wnim trwa nie grzeszy, wszelki kto grzeszy nie widział go, ani go poznał.
2.WUJEK.1923Wszelki, który w nim mieszka, nie grzeszy: a wszelki, który grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał.
3.RAKOW.NTWszelki który w nim mieszka, nie grzeszy; kto grzeszy, nie widział go, ani poznał go.
4.GDAŃSKA.1881Wszelki tedy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; ale ktokolwiek grzeszy, nie widział go, ani go poznał.
5.GDAŃSKA.2017Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
6.JACZEWSKIKto jest w Chrystusie, ten nie grzeszy; a kto grzeszy, ten ani zna Chrystusa, ani go miłuje.
7.MARIAWICIKażdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy; a każdy, kto grzeszy, nie widział Go i nie poznał Go.
8.DĄBR.WUL.1973Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy, a kto grzeszy, ani go widział, ani też go poznał.
9.DĄBR.GR.1961Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy, a każdy, kto grzeszy, ani Go widział, ani też Go poznał.
10.TYSIĄCL.WYD5Ktokolwiek trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał.
11.BRYTYJKAKażdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
12.POZNAŃSKAKażdy, kto w Nim trwa, ten nie grzeszy; nikt zaś, kto grzeszy, nie widział Go i nie poznał.
13.WARSZ.PRASKAKażdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, z tych zaś, którzy grzeszą, nikt nie widział Go ani Go nie poznał.
14.KALETAWszelki, [który] w nim mieszka, nie grzeszy; wszelki, [który] grzeszy, nie widział go, ani [nie] poznał go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy, kto w nim mieszka nie grzeszy; każdy, kto grzeszy nie ujrzał go, ani go nie poznał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, a każdy, kto grzeszy, nie widział Go i nigdy nie poznał.
17.TOR.PRZ.Każdy, kto w Nim trwa, nie grzeszy; każdy kto trwa w grzechu nie widział Go, ani Go nie poznał.