« 1Jan 3:8 1 List Jana 3:9 1Jan 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelki kto się urodził z Boga, grzechu nie czyni, iż nasienie jego wnim trwa, i niemoże grzeszyć, iż się z Boga urodził.
2.WUJEK.1923Wszelki, co się narodził z Boga, grzechu nie czyni, iż nasienie jego w nim trwa: i nie może grzeszyć, iż z Boga narodzony jest.
3.RAKOW.NTWszelki który się narodził z Boga, grzechu nie czyni; iż nasienie jego w nim trwa; i nie może grzeszyć, iż z Boga narodzony jest.
4.GDAŃSKA.1881Wszelki, co się narodził z Boga, grzechu nie czyni, iż nasienie jego w nim zostaje, i nie może grzeszyć, iż z Boga narodzony jest.
5.GDAŃSKA.2017Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.
6.JACZEWSKIKto z Boga jest, ten grzechu nie czyni. W kim jest posiew Boży, ten nie grzeszy, ten się z Boga począł.
7.MARIAWICIKażdy, kto się narodził z Boga, grzechu nie czyni, bo nasienie Jego w nim trwa; ani nie może grzeszyć, bo się z Boga narodził.
8.DĄBR.WUL.1973Każdy, który się narodził z Boga, grzechu się nie dopuszcza, bo zaród Boży w nim trwa, i nie może grzeszyć, bo z Boga narodzony jest.
9.DĄBR.GR.1961Każdy, kto się narodził z Boga, grzechu się nie dopuszcza, bo zaród Boży w nim trwa i nie może grzeszyć, bo z Boga narodzony jest.
10.TYSIĄCL.WYD5Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.
11.BRYTYJKAKto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.
12.POZNAŃSKAKażdy, kto narodził się z Boga, nie popełnia grzechu, albowiem trwa w nim nasienie Boże; taki człowiek nie może trwać w grzechu, bo narodził się z Boga.
13.WARSZ.PRASKAKażdy, kto narodził się z Boga, nie dopuszcza się grzechu, gdyż trwa w nim moc życia Bożego. Taki człowiek nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga.
14.KALETAWszelki, [co] się_narodził z Boga, grzechu nie czyni, gdyż nasienie jego w nim zostaje, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga narodzony_jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy, kto jest urodzony z Boga nie powoduje grzechu, gdyż Jego zarodek w nim mieszka; więc nie może grzeszyć, bo jest narodzony z Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga.
17.TOR.PRZ.Każdy, kto jest zrodzony z Boga, nie czyni grzechu, dlatego że nasienie Jego jest w nim; i nie może trwać w grzechu, gdyż jest narodzony z Boga.