« 1Jan 3:7 1 List Jana 3:8 1Jan 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto czyni grzech z diabła jest, gdyż od początku diabeł grzeszy. Na to się zjawił syn Boży, aby rozruszył sprawy diabelskie.
2.WUJEK.1923Kto czyni grzech, z djabła jest, gdyż od początku djabeł grzeszy. Na to się okazał Syn Boży, aby zepsował dzieła djabelskie.
3.RAKOW.NTKto czyni grzech, ze dyabła jest; iż od początku dyabeł grzeszy. Na to się okazał syn Boży, aby skaził uczynki dyabłowe.
4.GDAŃSKA.1881Kto czyni grzech, z dyjabła jest; gdyż od początku dyjabeł grzeszy. Na to się objawił Syn Boży, aby zepsował uczynki dyjabelskie.
5.GDAŃSKA.2017Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.
6.JACZEWSKIKto grzeszy, ten z djabła jest, bo djabeł od początku grzeszy. Syn Boży po to tu przybył, aby zepsował dzieła djabelskie.
7.MARIAWICIKto czyni grzech, ten z dyabła jest, bo dyabeł od początku grzeszy. Na to się ukazał Syn Boży, aby popsuł uczynki dyabłowe.
8.DĄBR.WUL.1973A kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, bo diabeł od początku grzeszy. Na to zjawił się Syn Boży, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
9.DĄBR.GR.1961A kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, bo diabeł od początku grzeszy. Na to zjawił się Syn Boży, ażeby zniweczyć dzieła diabelskie.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.
11.BRYTYJKAKto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
12.POZNAŃSKAKto popełnia grzech, ten jest (dzieckiem) diabła, ponieważ diabeł grzeszy od początku. Po to właśnie objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.
13.WARSZ.PRASKANatomiast ten, kto grzeszy, pozostaje w mocy diabła, który grzeszył od samego początku. Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieło diabła.
14.KALETA[Kto] czyni grzech, z diabła jest; gdyż od początku diabeł grzeszy. Na to się_objawił Syn Boży, aby zepsuł uczynki diabelskie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.kto powoduje grzech jest z tego oszczerczego, gdyż ten oszczerczy od początku grzeszy. A Syn Boga po to został objawiony, aby zniszczyć uczynki tego oszczerczego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego dziełom.
17.TOR.PRZ.Kto trwa w grzechu, jest z diabła; gdyż diabeł od początku grzeszy. Dlatego ukazał się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.