« 1Jan 4:10 1 List Jana 4:11 1Jan 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Namilejszy, jeśli tak umiłował nas Bóg, i my dłużniśmy jedni drugie miłować.
2.WUJEK.1923Najmilejsi! jeźli nas Bóg tak umiłował, i myśmy powinni jeden drugiego miłować.
3.RAKOW.NTMoi mili! jeśli tak Bóg umiłował nas, i myśmy powinni jedni drugie miłować.
4.GDAŃSKA.1881Najmilsi! ponieważ nas tak Bóg umiłował, i myśmy powinni jedni drugich miłować.
5.GDAŃSKA.2017Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować.
6.JACZEWSKINajmilsi, jeżeli Bóg tak nas umiłował: toż i my wzajemnie miłować się powinniśmy.
7.MARIAWICINajmilsi, jeśli nas tak Bóg umiłował, tedy i my powinniśmy się zobopólnie miłować.
8.DĄBR.WUL.1973Najmilsi! Jeśli nas Bóg tak umiłował, i my winniśmy jeden drugiego miłować.
9.DĄBR.GR.1961Umiłowani! Jeżeli nas Bóg tak umiłował, i my winniśmy jeden drugiego miłować.
10.TYSIĄCL.WYD5Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
11.BRYTYJKAUmiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.
12.POZNAŃSKAUmiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować.
13.WARSZ.PRASKANajmilsi, jeśli Bóg aż tak nas umiłował, to my również winniśmy miłować jedni drugich.
14.KALETANajmilsi! Jeśli tak Bóg umiłował nas, i my powinniśmy jedni_drugich miłować.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umiłowani, skoro Bóg nas tak umiłował i my jesteśmy zobowiązani miłować jedni drugich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDrodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie.
17.TOR.PRZ.Umiłowani! Jeżeli Bóg nas tak umiłował, i my powinniśmy miłować jedni drugich.