« 1Jan 4:11 1 List Jana 4:12 1Jan 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Boga nikt nigdy nieoglądał. Jeśli miłujem jedni drugie, Bóg w nas mieszka, i miłość jego doskonała jest wnas.
2.WUJEK.1923Boga żaden nigdy nie widział. Jeźli się miłujemy zobopólnie, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała jest w nas.
3.RAKOW.NTBoga żaden nigdy nie widział; Jeśli miłujemy jedni drugie, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała się sstała w nas.
4.GDAŃSKA.1881Boga żaden nigdy nie widział; ale jeźli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała jest w nas.
5.GDAŃSKA.2017Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość jest w nas doskonała.
6.JACZEWSKIBoga nikt nigdy nie widział: gdy się przecież wzajemnie miłujemy, Bóg w nas zamieszkuje i miłość jego napełnia nas.
7.MARIAWICIBoga żaden (człowiek) nigdy nie widział. Jeśli się będziemy zobopólnie miłować, tedyć Bóg w nas mieszka i miłość Jego doskonała jest w nas.
8.DĄBR.WUL.1973Boga nigdy nikt nie widział. Jeśli miłujemy się nawzajem, Bóg w nas przebywa, a miłość jego doskonała jest w nas.
9.DĄBR.GR.1961Boga nigdy nikt nie widział. Jeśli miłujemy się nawzajem, Bóg w nas przebywa, a miłość Jego w nas jest doskonała.
10.TYSIĄCL.WYD5Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
11.BRYTYJKABoga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.
12.POZNAŃSKABoga nikt nigdy nie widział; jeśli miłujemy się wzajemnie, to Bóg trwa w nas, a miłość Jego jest w nas doskonała.
13.WARSZ.PRASKABoga nikt nigdy nie widział; jeżeli jednak miłujemy się nawzajem, to Bóg trwa w nas i nasza miłość ku Niemu jest również doskonała.
14.KALETABoga żaden nigdy_nie widział; jeśli miłujemy jedni_drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała w nas jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Boga nikt nigdy nie widział; ale jeśli miłujemy jedni drugich Bóg w nas mieszka i Jego miłość jest w nas doskonała.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBoga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość.
17.TOR.PRZ.Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas trwa, a Jego miłość jest w nas doprowadzona do pełni.