« 1Jan 4:16 1 List Jana 4:17 1Jan 4:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wtem wypełnia się miłość wnas, abychmy bezpieczeństwo mieli wdzień sądu, iż jako on jest, i my jesteśmy na tym świecie.
2.WUJEK.1923W tem wykonana jest miłość z nami, abyśmy ufność mieli w dzień sądny, iż jako on jest, i my jesteśmy na tym świecie.
3.RAKOW.NTW tym doskonała się sstała miłość z nami, abyśmy beśpieczność mieli w dzień sądny, iż jaki on jest, i my jesteśmy na świecie tym.
4.GDAŃSKA.1881W tem doskonała jest miłość Boża z nami, abyśmy ufanie mieli w dzień sądny, iż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
5.GDAŃSKA.2017W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
6.JACZEWSKIW tym celu Bóg nam swej miłości udzielił, abyśmy dnia sądnego z ufnością oczekiwali; ale wtenczas to dopiero nastąpi, gdy na świecie tak żyć będziemy, jak on tu żył.
7.MARIAWICIW tem doskonała jest miłość Boża z nami, abyśmy śmiałość tak mieli w dzień Sądny, że jako On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie.
8.DĄBR.WUL.1973Na tym polega doskonała miłość Boża w nas, abyśmy mieli ufność w dzień sądu, że jakim on jest, takimi i my na tym świecie jesteśmy.
9.DĄBR.GR.1961Na tym polega miłość doskonała w nas, abyśmy mieli ufność w dzień sądu, że jaki On jest, takimi i my na tym świecie jesteśmy.
10.TYSIĄCL.WYD5Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, iż będziemy mieli pełną ufność w dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie.
11.BRYTYJKAW tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
12.POZNAŃSKAPo to doskonała stała się w nas miłość, aby w dniu sądu nie zabrakło nam ufności, ponieważ jak On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie.
13.WARSZ.PRASKAMiłość osiąga w nas pełnię swej doskonałości przez to, że z całą ufnością oczekujemy na dzień sądu, ponieważ nasze życie tu na ziemi podobne jest do Jego życia [w niebie].
14.KALETAW tym doskonała_jest miłość z nami ku nam, abyśmy ufanie mieli w miłości sądu, że jaki on jest, i my jesteśmy na świecie tym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po to miłość jest doskonała pośród nas, abyśmy mieli otwartość w dniu oceny, że jaki on jest tacy i my jesteśmy na tym świecie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu, żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni.
17.TOR.PRZ.2023W tym miłość jest doprowadzona do pełni w nas, abyśmy mieli ufną odwagę w dniu sądu; bo tak jak On jest i my jesteśmy w tym świecie.