« 1Jan 4:21 1 List Jana 5:1 1Jan 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574WSzelki kto wierzy że Jesus jest Christus, z Boga (jest) urodzony. A wszelki kto miłuje rodzącego, miłuje i urodzonego zniego.
2.WUJEK.19231 Wszelki, co wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A wszelki, co miłuje tego, który urodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.
3.RAKOW.NTWszelki który wierzy iż Jezus jest Christusem, z Boga się urodził; a wszelki który miłuje onego który urodził, miłuje też onego który urodzony jest z niego.
4.GDAŃSKA.1881Wszelki, co wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził; a wszelki, co miłuje tego, który urodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.
5.GDAŃSKA.2017Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził.
6.JACZEWSKIKażdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, ten z Boga się począł; a wszelki, kto miłuje ojca, ten i syna jego miłuje.
7.MARIAWICIKażdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje Tego, Który urodził, ten miłuje i tego, który się z Niego narodził.
8.DĄBR.WUL.1973Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.
9.DĄBR.GR.1961Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.
10.TYSIĄCL.WYD5Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał.
11.BRYTYJKAKażdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go, zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził.
12.POZNAŃSKAKażdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje Tego, który zrodził, miłuje również Tego, który z Niego został zrodzony.
13.WARSZ.PRASKAKtokolwiek wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga. Ktokolwiek miłuje samego Dawcę życia, miłuje również tego, który od owego Dawcy życie otrzymał.
14.KALETAWszelki, [co] wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się_narodził; a wszelki, [co] miłuje [tego, który] urodził, miłuje i [tego, który] jest_narodzony z niego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem z Boga się narodził. I każdy kto miłuje Tego, co zrodził miłuje także tego, który z Niego jest zrodzony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto kocha Ojca, kocha również Jego dziecko.
17.TOR.PRZ.2023Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, jest zrodzony z Boga; a każdy, kto miłuje Tego, który zrodził, miłuje i tego, który z Niego jest zrodzony.