« 1Jan 5:16 1 List Jana 5:17 1Jan 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelka nieprawość grzech jest, a jest grzech nie k śmierci.
2.WUJEK.1923Wszelka nieprawość jestci grzech: a jest grzech do śmierci.
3.RAKOW.NTWszelka niesprawiedliwość grzechem jest; a jest też grzech nie na śmierć.
4.GDAŃSKA.1881Wszelka niesprawiedliwość jest grzech; ale jest grzech nie na śmierć.
5.GDAŃSKA.2017Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem, jest jednak grzech nie na śmierć.
6.JACZEWSKIKażda niegodziwość jest grzechem, i w grzechu nieraz człowiek umiera.
7.MARIAWICIWszelka nieprawość jest grzechem i jest grzechem na śmierć.
8.DĄBR.WUL.1973Każda nieprawość jest grzechem, ale istnieje grzech wiodący do śmierci.
9.DĄBR.GR.1961Każda nieprawość jest grzechem, ale istnieje grzech nie wiodący do śmierci.
10.TYSIĄCL.WYD5Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci.
11.BRYTYJKAWszelka nieprawość jest grzechem; lecz nie każdy grzech jest śmiertelny.
12.POZNAŃSKAKażda nieprawość jest grzechem, ale jest także grzech, który nie sprowadza śmierci.
13.WARSZ.PRASKACo prawda każdy zły czyn jest grzechem, zdarzają się jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci.
14.KALETAWszelka niesprawiedliwość grzech jest; ale jest grzech nie na śmierć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszelkie bezprawie jest grzechem; istnieje też wina nie na śmierć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszelka nieprawość jest grzechem, lecz jest grzech, który nie musi prowadzić do śmierci.
17.TOR.PRZ.2023Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem; jest też grzech nieprowadzący na śmierć.