« 2Jan 1:2 2 List Jana 1:3 2Jan 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(Niech) będzie znami łaska, zmiłowanie, pokój, od Boga ojca, i od pana Jesusa Christa syna (tego) ojca, wprawdzie i wmiłości.
2.WUJEK.1923Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Syna Ojcowego, w prawdzie i miłości.
3.RAKOW.NTNiech będzie z wami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca, i od Pana Jezusa Christusa syna Ojcowego, w prawdzie i miłości.
4.GDAŃSKA.1881Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojcowego, w prawdzie i w miłości.
5.GDAŃSKA.2017Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości.
6.JACZEWSKINiech z wami będzie łaska Boża i jego miłosierdzie; niechaj Bóg Ojciec i prawdziwy, miły mu Syn, Jezus Chrystus, darzy was pokojem.
7.MARIAWICIŁaska, miłosierdzie i pokój niech będzie z wami od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Syna Ojcowego, w prawdzie i w miłości.
8.DĄBR.WUL.1973łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Syna Ojcowskiego, w prawdzie i miłości niech będzie z wami.
9.DĄBR.GR.1961Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa Syna Ojcowskiego niech będzie z wami – w prawdzie i miłości.
10.TYSIĄCL.WYD5Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, [niech] będą z nami w prawdzie i miłości!
11.BRYTYJKAŁaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
12.POZNAŃSKAŁaska , miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będą z wami w prawdzie i miłości.
13.WARSZ.PRASKABóg Ojciec i Syn Jego, Jezus Chrystus, niech ześlą na nas swoją łaskę, miłosierdzie i pokój w prawdzie i w miłości.
14.KALETANiech_będzie z nami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Syna swego Ojca, w prawdzie i miłości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pośród nas, w prawdzie oraz miłości, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa Syna Ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, pozostanie z nami - w prawdzie i w miłości.
17.TOR.PRZ.Z wami będzie też łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, w prawdzie i w miłości.