« 2Jan 1:3 2 List Jana 1:4 2Jan 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rozradowałem się barzo, żem znalazł zdzieci twoich chodzące w prawdzie, jakośmy roskazanie wzięli od ojca.
2.WUJEK.1923Uweseliłem się bardzo, iżem nalazł z synów twych chodzące w prawdzie, jakośmy rozkazanie wzięli od Ojca.
3.RAKOW.NTUweseliłem się barzo, iżem nalazł z dzieci twych chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od onego Ojca.
4.GDAŃSKA.1881Uradowałem się bardzo, żem znalazł niektóre z dziatek twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca.
5.GDAŃSKA.2017Ucieszyłem się bardzo, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca.
6.JACZEWSKIWielce się uradowałem, przekonawszy się, że synowie twoi postępują zgodnie z nauką, jaką od Boga otrzymaliśmy.
7.MARIAWICIBardzom się uradował, żem tego doszedł o synach twoich, że chodzą w prawdzie, tak jakośmy otrzymali przykazanie od Ojca.
8.DĄBR.WUL.1973Uradowałem się wielce, żem dziatki twe zastał postępujące według prawdy, jakośmy przykazanie otrzymali od Ojca.
9.DĄBR.GR.1961Uradowałem się wielce, że dzieci twoje zastałem żyjące w prawdzie według przykazania, które otrzymaliśmy od Ojca.
10.TYSIĄCL.WYD5Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca.
11.BRYTYJKAUradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec.
12.POZNAŃSKAUcieszyłem się bardzo, gdy znalazłem wśród twoich dzieci takie, które postępują według prawdy zgodnie z tym, co nakazał nam Ojciec.
13.WARSZ.PRASKAUradowałem się bardzo spotkawszy wśród twoich dzieci takie, które postępują zgodnie z prawdą i słuchają przykazań, jakie otrzymaliśmy od Ojca.
14.KALETAUradowałem_się bardzo, że znalazłem [niektóre] z dziatek twoich chodzące w prawdzie, jako przykazanie wzięliśmy od Ojca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bardzo się ucieszyłem, ponieważ przypadkiem napotkałem kilkoro z twoich dzieci, które chodzą w prawdzie, w miarę tego jak wzięliśmy przykazanie od Ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBardzo się ucieszyłem, że wśród twoich dzieci spotkałem takie, które w swym postępowaniu kierują się prawdą, zgodnie z przykazaniem danym nam przez Ojca.
17.TOR.PRZ.Uradowałem się bardzo, że między twoimi dziećmi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, stosownie do przykazania, które otrzymaliśmy od Ojca.