« 2Jan 1:4 2 List Jana 1:5 2Jan 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A teraz proszę cię pani, nie jako roskazanie pisząc ci nowe, ale któreśmy mieli od początku, abychmy miłowali jedni drugie.
2.WUJEK.1923A teraz proszę cię, pani, nie jako przykazanie nowe pisząc ci, ale któreśmy mieli od początku, abyśmy jeden drugiego miłowali.
3.RAKOW.NTA teraz proszę cię, Pani! nie jako przykazanie pisząc ci nowe, ale któreśmy mieli od początku, abyśmy miłowali jedni drugie.
4.GDAŃSKA.1881A teraz proszę cię, Pani! nie jako przykazanie nowe pisząc ci, ale któreśmy mieli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali.
5.GDAŃSKA.2017A teraz proszę cię, pani, nie piszę ci jako nowe przykazanie, ale jako to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali.
6.JACZEWSKIProszę cię, Pani, aby miłość chrześciańska między wami nie stygła. Nie jest to żadne nowe przykazanie, ale prawda ta znaną ci jest od samego początku.
7.MARIAWICIA tak i teraz proszę cię, pani, nie jakobym ci nowe przykazanie miał pisać, ale to samo, które mamy od początku, żebyśmy się zobopólnie miłowali.
8.DĄBR.WUL.1973A teraz proszę cię, Pani, nie jakobym pisał ci o nowym przykazaniu, ale o tym, które mieliśmy od początku, abyśmy miłowali jedni drugich.
9.DĄBR.GR.1961A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy jedni drugich miłowali, nie piszę ci jak o nowym przykazaniu, ale o tym, które mieliśmy od początku.
10.TYSIĄCL.WYD5A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to - nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku.
11.BRYTYJKAA teraz proszę cię, pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję ci tego, jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku.
12.POZNAŃSKAA teraz proszę cię, Pani, nie tak, jakbym ci dawał jakieś nowe przykazanie, lecz przykazanie, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali.
13.WARSZ.PRASKATeraz zaś proszę cię, Pani, żebyśmy się wzajemnie miłowali. Kiedy to piszę, nie głoszę wcale nowego przykazania, lecz to które nas obowiązywało od samego początku.
14.KALETAA teraz proszę cię, Pani! nie jako przykazanie nowe pisząc ci, ale przykazanie, które mieliśmy od początku, abyśmy miłowali jedni_drugich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A teraz proszę cię, pani, nie pisząc ci jakby nowego przykazania, ale to, co mieliśmy od początku abyśmy jedni drugich miłowali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz proszę cię, pani - nie jako podający ci nowe przykazanie, lecz jako przypominający ci to, które mieliśmy od początku: Kochajmy się nawzajem.
17.TOR.PRZ.A teraz proszę cię, pani – nie jako piszący ci nowe przykazanie, lecz to, które mieliśmy od początku – abyśmy jedni drugich miłowali.