« Jud 1:15 List Judy 1:16 Jud 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ci są szemracze, narzekacze, wedle żądz swych chodzący, a gęba ich mówi nadętości, dziwujący się osobam dla pożytku.
2.WUJEK.1923Cić są szemracze narzekający, chodzący wedle pożądliwości swych, a usta ich mówią nadętości, dziwujący się osobom dla pożytku.
3.RAKOW.NTCi są szemracze, skwierkliwi, wedle pożądliwości swych chodzący; a usta ich mówią wyniosłości, dziwujący się osobam, dla pożytku.
4.GDAŃSKA.1881Ci są szemracze utyskujący sobie, według pożądliwości swoich chodzący, i których usta mówią bardzo harde słowa; pochlebiając osobom dla swego pożytku.
5.GDAŃSKA.2017Oni to zawsze szemrają, narzekają, postępują według swoich pożądliwości. Ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i schlebiają ludziom dla korzyści.
6.JACZEWSKISą to ci, którzy szemrzą przeciwko rozporządzeniom Bożym i skarżą się na nie; którzy żyją wedle upodobania swego; którzy nad Boga się wynoszą, a dla marnego zysku schlebiają ludziom.
7.DĄBR.WUL.1973Są to ludzie narzekający i żalący się, a schlebiający pożądliwościom swoim. Usta ich wypełnione są szumnymi słowami, a dla korzyści podziwiają innych.
8.DĄBR.GR.1961Są to ludzie narzekający i żalący się, a schlebiający pożądliwościom swoim. Usta ich wypełnione są szumnymi słowami, a dla korzyści podziwiają innych.
9.TYSIĄCL.WYD5Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, [choć] postępują według swoich żądz. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na osoby.
10.BRYTYJKASą to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami; usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom.
11.POZNAŃSKAOni to szemrzą, narzekają na swój los, ulegając swym pożądliwościom, a usta ich wypowiadają słowa napuszone, dla korzyści schlebiające ludziom.
12.WARSZ.PRASKALudzie ci narzekają nieustannie, ciągle są niezadowoleni ze swego losu, mimo że czynią wszystko, by zaspokajać swoją pożądliwość. Chętnie wypowiadają piękne słówka i dla osiągnięcia jakiejś korzyści nie stronią od pochlebstw.
13.KALETACi są szemracze utyskujący, według pożądliwości swoich chodzący, i usta których mówią bardzo_harde [słowa]; pochlebiając osobom dla pożytku.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oni są rozgoryczonymi szemraczami, idącymi według swych pragnień, a ich usta mówią napuszenie, pochlebiając ludziom dla zysku.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTo ludzie skorzy do narzekań, żalu nad własnym losem i ciągle zabiegani wokół własnych żądz. Potrafią sypać pustymi pochwałami, a gdy zwęszą zysk, gotowi są podziwiać nawet to, co ma tylko pozorną wartość.
16.TOR.NOWE.PRZ.Szemrzący i niezadowoleni ze swojego losu, chodzący według swoich pożądliwości, a usta ich mówią nadęte słowa, a dla zysku podziwiają ludzi.