« Jud 1:19 List Judy 1:20 Jud 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz wy namilszy na naświętszej waszej wierze budujący siebie, wduchu świętem modląc się.
2.WUJEK.1923Lecz wy, najmilsi! budując się sami na najświętszéj wierze waszéj, w Duchu Ś. modląc się,
3.RAKOW.NTA wy moi mili! na naświętszej waszej wierze budując sami siebie, w duchu świętym modląc się,
4.GDAŃSKA.1881Ale wy najmilsi! budując się na najświętszej wierze waszej i modląc się w Duchu Świętym,
5.GDAŃSKA.2017Wy jednak, umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym;
6.JACZEWSKIWy, najmilsi, spoczywajcie na swej wierze świętej, i módlcie się wedle natchnienia Ducha świętego;
7.DĄBR.WUL.1973Wy jednak, najmilsi, w oparciu o podwaliny najświętszej wiary waszej, modląc się w Duchu Świętym,
8.DĄBR.GR.1961Wy jednak, umiłowani, w oparciu o podwaliny najświętszej wiary waszej, modląc się w Duchu Świętym,
9.TYSIĄCL.WYD5Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie
10.BRYTYJKAAle wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym,
11.POZNAŃSKAWy zaś, umiłowani, wznoście swoją budowę na waszej najświętszej wierze, módlcie się w Duchu Świętym,
12.WARSZ.PRASKAWy zaś, najmilsi, wzrastajcie coraz bardziej na fundamencie waszej wiary świętej, módlcie się korzystając z natchnienia Ducha Świętego.
13.KALETAWy zaś najmilsi! budując się [na] najświętszej waszej wierze w duchu świętym modląc_się,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wy, umiłowani, budujcie siebie najświętszą waszą wiarą, modląc się w Duchu Świętym.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAle wy, kochani, budujcie się w swej najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale wy, umiłowani, budujcie samych siebie w najświętszej wierze waszej, modląc się w Duchu Świętym,