« Jud 1:24 List Judy 1:25 Apok 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Samemu mądremu Bogu zbawicielowi naszemu, przez Pana naszego Jesusa Christa, sława, i wielmożność, dzierżawa, i władza, teraz i na wszytki wieki. Amen.
2.WUJEK.1923Samemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała i wielmożność, rozkazowanie i władza przed wszelkim wiekiem i teraz i na wszystkie wieki wieków. Amen.
3.RAKOW.NTSamemu mądremu Bogu Zbawicielowi naszemu chwała i wielmożność, moc i zwierzchność, i teraz i na wszytki wieki. Amen.
4.GDAŃSKA.1881Samemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, niech będzie chwała i wielmożność, moc i zwierzchność, i teraz i po wszystkie wieki. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, moc i władza, teraz i po wszystkie wieki. Amen.
6.JACZEWSKIsamemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego; niech będzie chwała i uwielbienie, panowanie i władza, jako przez wszystkie wieki, tak i teraz i na wieki wieków. Amen.
7.DĄBR.WUL.1973samemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego chwała i wielmożność, władza i moc przed wiekami, teraz i na wieki wieków. Amen.
8.DĄBR.GR.1961jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, chwała i wielmożność, władza i moc przed wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen.
9.TYSIĄCL.WYD5jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.
10.BRYTYJKAJedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.
11.POZNAŃSKAJedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała i uwielbienie, moc i potęga przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen.
12.WARSZ.PRASKAjedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, niech będzie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa cześć i chwała, moc i panowanie przed wszystkimi czasy, teraz i po wszystkie wieki. Amen.
13.KALETASamemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, niech_będzie chwała, wielmożność, moc i zwierzchność, przed wszystkimi wiekami i teraz i na wieki. Amen.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jedynemu, mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, chwała i majestat, władza i potęga, teraz i aż do każdego wieku. Amen.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITjedynemu Bogu, naszemu Zbawcy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc oraz władza, jak przed wiekami, tak teraz - i na zawsze. Amen.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jedynemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, chwała i majestat, moc i władza, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.