« Jud 1:2 List Judy 1:3 Jud 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Namilszy, (gdyż) wszelkie staranie czynię, żebym pisał do was o społecznem naszem zbawieniu, (słusznie) musiałem pisać wam napominając abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną.
2.WUJEK.1923Najmilejsi! wszelaką pilność czyniąc, abym do was pisał o spółecznem waszem zbawieniu, miałem za potrzebną pisać wam, prosząc, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną.
3.RAKOW.NTMoi mili! wszelaką pilność czyniąc, abym pisał wam o społecznym zbawieniu, miałem za potrzebną pisać wam, napominając, iżbyście bojowali raz podaną świętym wiarą.
4.GDAŃSKA.1881Najmilsi! Wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społecznem zbawieniu, musiałem wam pisać, napominając, iżbyście bojowali o wiarę raz świętym podaną.
5.GDAŃSKA.2017Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.
6.JACZEWSKINajmilsi! W troskliwości swej o was, pragnąc wam pisać o wspólnem nam zbawieniu, uważam za rzecz najkonieczniejszą przypomnieć wam, iżbyście usilnie stali przy wierze chrześciańskiej:
7.DĄBR.WUL.1973Najmilsi! Pragnąc usilnie napisać wam o wspólnym waszym zbawieniu uznałem za konieczne wysłać do was ten list z upomnieniem, abyście staczali bój o wiarę raz podaną świętym.
8.DĄBR.GR.1961Umiłowani! Pragnąc usilnie napisać wam o wspólnym naszym zbawieniu, uznałem za konieczne wysłać do was ten list z upomnieniem, abyście staczali bój o wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym.
9.TYSIĄCL.WYD5Umiłowani, dokładając wszelkich starań w pisaniu wam o wspólnym naszym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was z zachętą do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.
10.BRYTYJKAUmiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.
11.POZNAŃSKANajdrożsi! Przejęty wielkim pragnieniem pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, odczuwałem potrzebę zachęcenia was tym listem, abyście walczyli o wiarę raz (na zawsze) przekazaną świętym!
12.WARSZ.PRASKANajmilsi, od dawna już pragnąłem bardzo napisać do was coś o naszym wspólnym zbawieniu, teraz zaś odczuwam potrzebę zwrócenia się do was, aby was zachęcić do walki o wiarę przekazaną raz na zawsze świętym.
13.KALETANajmilsi! Wszelką pilność czyniąc, [aby] pisać wam o społecznym naszym zbawieniu i żywocie, konieczność miałem pisać wam, napominając, [abyście] bojowali [o] raz podaną świętym wiarę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umiłowani, czyniąc wszelką gorliwość, by wam pisać o wspólnym zbawieniu, miałem przymus aby wam napisać list oraz zachęcić, by walczyć raz przekazaną świętym wiarą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKochani! Zabierając się z całą starannością do napisania wam o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za wskazane wezwać was do podjęcia poważnej walki w obronie wiary raz na zawsze przekazanej świętym.
16.TOR.NOWE.PRZ.Umiłowani! Z całą gorliwością starając się pisać do was o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was zachęcając, abyście wytrwale walczyli o wiarę, raz tylko przekazaną świętym.