« Jud 1:3 List Judy 1:4 Jud 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo podeszli niektórzy ludzie dawno wprzód napisani na to osądzenie, niezbożni, Boga naszego łaskę przestawiając do plugastwa; i samego gospodarza Boga i Pana naszego Jesusa Christa zapierając się.
2.WUJEK.1923Albowiem wtrącili się niektórzy ludzie, (którzy dawno na ten sąd są naznaczeni), niezbożni, którzy Boga naszego łaskę obracają w rozpustność, i przą się samego Panującego i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTAbowiem wtrącili się niektórzy ludzie, dawno przedtym spisani na to potępienie, niepobożni, którzy Boga naszego łaskę obracają w rozpustność, i onego, który sam tylko jest Gospodarzem, Boga, i Pana naszego Jezusa Christusa przą się.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem wkradli się niektórzy ludzie, dawno już przedtem naznaczeni na to potępienie, niepobożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i samego się Boga i panującego Pana naszego, Jezusa Chrystusa zapierają.
5.GDAŃSKA.2017Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKInachodzą bowiem nas teraz ludzie dawno już za swe błędy potępieni; ludzie bezbożni, którzy łaski Bożej używają do rozpusty i samego nawet Pana naszego Jezusa Chrystusa za Boga nie uznają.
7.DĄBR.WUL.1973Wkradli się bowiem między was niektórzy ludzie niegodziwi (od dawna już wyznaczeni do tego zgubnego dzieła), łaskę Boga naszego zamieniający w rozpustę i wypierający się Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
8.DĄBR.GR.1961Wkradli się bowiem (między was) niektórzy ludzie niegodziwi (od dawna już wyznaczeni do tego zgubnego dzieła), łaskę Boga naszego obracający w rozpustę i wypierający się Jezusa Chrystusa, jedynego Władcy i Pana naszego.
9.TYSIĄCL.WYD5Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są spisani na ten wyrok, bezbożni, co łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
10.BRYTYJKAWkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
11.POZNAŃSKAZakradli się bowiem jacyś ludzie bezbożni od dawna, o których potępieniu Pismo mówi, że zamieniają łaskę Boga naszego na wyuzdanie i zapierają się jedynego Władcy i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
12.WARSZ.PRASKAZakradli się bowiem między was jacyś ludzie, dawno już skazani na potępienie bezbożnicy, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, wypierając się przy tym jedynego Władcy i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
13.KALETAWkradli_się bowiem niektórzy ludzie, i dawno przedtem_naznaczeni na to potępienie, niepobożni, Boga naszego łaskę obracający w rozpustę i samego Panującego i Pana naszego, Jezusa Chrystusa się_zapierający.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem wślizgnęli się pewni bezbożni ludzie, dawno temu zapisani na sąd, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na zuchwałość oraz zapierają się jedynego Władcy Absolutnego Boga oraz naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo wślizgnęli się między was pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Są to ludzie bezbożni! Łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Zapierają się też naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wkradli się bowiem jacyś ludzie, już dawno zapisani na ów wyrok, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę, i zapierają się jedynego Władcy, Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa.