« Jud 1:4 List Judy 1:5 Jud 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przypomnieć lepak wam chcę, gdyż to raz wiecie że pan wywiodszy lud z Eiptu, po wtóre niewierzące zatracił.
2.WUJEK.1923A chcę wam przypomnieć, gdyż raz wszystko wiecie, iż Jezus, wybawiwszy lud z ziemie Egipskiéj, zasię te potracił, którzy nie wierzyli.
3.RAKOW.NTI przypomionąć wam chcę, którzy raz to wiecie, iż Pan lud z ziemie Egiptskiey wybawiwszy, zasię one którzy nie wierzyli potracił.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż chcę wam przypomnieć, którzy już raz o tem wiecie, że chociaż Pan lud z ziemi Egipskiej wyswobodził, przecież potem tych, którzy nie wierzyli, potracił.
5.GDAŃSKA.2017Chcę więc wam przypomnieć, chociaż już kiedyś o tym wiedzieliście, że Pan, który wybawił lud z ziemi Egiptu, potem wytracił tych, którzy nie uwierzyli.
6.JACZEWSKIPrzypomnieć wam to pragnę, bo już to słyszeliście, że Jezus, po wyprowadzeniu ludu z Egiptu, na śmierć skazał tych, którzy nie uwierzyli;
7.DĄBR.WUL.1973A chciałbym wam przypomnieć, skoro wszystkiego raz już się dowiedzieliście, że Jezus wybawiwszy lud z ziemi egipskiej zgubił następnie tych, którzy nie uwierzyli.
8.DĄBR.GR.1961A chciałbym wam przypomnieć, skoro wszystkiego raz już się dowiedzieliście, że Pan, wybawiwszy lud z ziemi egipskiej, zgubił następnie tych, którzy nie uwierzyli.
9.TYSIĄCL.WYD5Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli;
10.BRYTYJKAA chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli;
11.POZNAŃSKAWam natomiast, którzyście raz wszystko poznali, pragnę przypomnieć, że Pan, wybawiwszy lud z ziemi egipskiej, potem wytracił tych, którzy nie mieli wiary.
12.WARSZ.PRASKAMimo że wiecie już raz na zawsze wszystko, to jednak pragnąłbym wam przypomnieć, że Pan, który wyprowadził naród [izraelski] z niewoli egipskiej, wytracił jednak później tych wszystkich, którzy nie wierzyli.
13.KALETAPrzypomnieć zaś wam chcę, wiedzącym wam wszystko, że Pan raz lud z ziemi Egipskiej wyswobodził, drugi [raz] nie wierzących, potracił.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale chcę wam przypomnieć; wam, którzy już raz przeżyliście to doświadczenie, że Pan wyswobodził lud z ziemi Egiptu, a następnie tych, co nie uwierzyli zniszczył.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITChcę wam natomiast przypomnieć - wam, którzy wszystko raz na zawsze wiecie - że Jezus wprawdzie wybawił lud z ziemi egipskiej, potem jednak wygubił tych, którzy nie uwierzyli.
16.TOR.NOWE.PRZ.A chcę wam to przypomnieć, wam, którzy raz na zawsze to wiecie, że Pan wybawił lud z ziemi egipskiej, następnie tych, którzy nie wierzyli, wygubił.