« Apok 1:3 Apokalipsa Jana 1:4 Apok 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Johan siedmi zborom które w Azij. Łaska wam i pokój, od tego który jest, i który był, i będzie, i od siedmi duchów, którzy są przed stolicą jego.
2.WUJEK.1923Jan siedmi kościołom, które są w Azyi. Łaska wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który przyjdzie, i od siedmi duchów, którzy są przed oblicznością stolice jego,
3.RAKOW.NTJan siedmi Zborom które są w Azyey: Łaska wam i pokój od onego który jest, i który był i który będzie; i od siedmi duchów którzy są przed stolicą jego;
4.GDAŃSKA.1881Jan siedmiu zborom, które są w Azyi. Łaska wam i pokój niech będzie od tego, który jest i który był, i który przyjść ma; i od siedmiu duchów, którzy są przed oblicznością stolicy jego;
5.GDAŃSKA.2017Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu Duchów, które są przed jego tronem;
6.JACZEWSKIJan. Siedmiu kościołom, które są w Azyi. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był, i który ma przyjść; i od siedmiu duchów, które są przed tronem jego;
7.APOKALYPSIS.1905Jan siedmiu zborom, które są w Azyi: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi; i od siedmiu duchów, którzy są przed tronem jego;
8.MARIAWICIJan siedmiu Kościołom, które są w Azyi: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed Obliczem Stolicy Jego,
9.DĄBR.WUL.1973Jan do siedmiu Kościołów w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który nadejdzie, i od siedmiu duchów stojących przed tronem jego.
10.DĄBR.GR.1961Jan do siedmiu kościołów w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który nadejdzie, i od siedmiu duchów, stojących przed tronem jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest i Który był, i Który przychodzi, i od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,
12.BRYTYJKAJan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem,
13.POZNAŃSKAJan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, i od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,
14.WARSZ.PRASKAJan – do siedmiu Kościołów w Azji. Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, Który był i Który przyjdzie, oraz od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,
15.KALETAJan siedmiu zborom w Azji. Łaska wam i pokój od [tego, który] jest i był, i przyjść_ma; i od siedmiu duchów przed stolicą jego;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jan do siedmiu zgromadzeń wybranych w Azji. Łaska wam oraz pokój od Tego, który jest, był i przychodzi; od siedmiu duchów, co są przed Jego tronem
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJan do siedmiu kościołów położonych w Azji: Niech wam towarzyszy łaska i pokój. Darzy nimi Ten, który jest, który był i który nadchodzi, siedem duchów, które są przed Jego tronem,
18.TOR.PRZ.Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od Tego, który jest i był, i który przychodzi; i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem;