« Apok 1:4 Apokalipsa Jana 1:5 Apok 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I od Jesusa Christa, (który jest) świadek wierny, pierworodny zmartwych, i przedniejszy (z) królów ziemskich; który nas umiłował, i omył nas zgrzechów we krwi swej.
2.WUJEK.1923I od Jezusa Chrystusa, który jest wierny świadek, pierworodny z umarłych i książę królów ziemie, który nas umiłował i omył nas z grzechów naszych we krwi swojéj.
3.RAKOW.NTI od Jezusa Christusa, który jest świadek on wierny, pierworodny z umarłych, i Książę Królów ziemie; onemu który umiłował nas, i omył nas z grzechów naszych we krwi swojej;
4.GDAŃSKA.1881I od Jezusa Chrystusa, który jest onym świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i książęciem królów ziemi; który nas umiłował i omył nas z grzechów naszych krwią swoją;
5.GDAŃSKA.2017I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią;
6.JACZEWSKIi od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem ziszczenia się objetnic Bożych; który jest waszym najstarszym bratem, największym monarchą świata; który umiłował nas, i krwią swoją obmył nas z grzechów;
7.APOKALYPSIS.1905i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem owym wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi; że umiłował nas i obmył nas z grzechów swoich,
8.MARIAWICIi od Jezusa Chrystusa, Który jest wiernym świadkiem pierworodnym z umarłych i księciem królów ziemi; Który nas umiłował i omył nas z grzechów we Krwi Swojej;
9.DĄBR.WUL.1973I od Jezusa Chrystusa będącego świadkiem wiernym, pierworodnym spośród umarłych i księciem królów ziemskich. On to nas umiłował, omył nas z grzechów naszych we krwi swojej
10.DĄBR.GR.1961I od Jezusa Chrystusa – on jest świadkiem wiernym, pierworodnym spośród umarłych i władcą królów ziemskich. Jemu, który nas miłuje, który przez krew swoją wyzwolił nas z grzechów naszych
11.TYSIĄCL.WYD5i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego [wśród] umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
12.BRYTYJKAI od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,
13.POZNAŃSKAi od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów
14.WARSZ.PRASKAa także od Jezusa Chrystusa, który jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym pośród umarłych i Władcą wszystkich królów ziemi. On to umiłował nas, przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów
15.KALETAI od Jezusa Chrystusa, [który jest] świadkiem wiernym, pierworodnym [z] umarłych i książęciem królów ziemi. Miłującemu nas i uwalniającemu z grzechów naszych w krwi swojej;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i od Jezusa Chrystusa wiernego świadka, pierworodnego z martwych, władcy królów ziemi. Temu, co nas miłuje oraz w swej krwi obmywa z naszych grzechów;
17.EIB.BIBLIA.2016.LIToraz Jezus Chrystus, wierny świadek, pierwszy zmartwychwstały i Władca królów ziemi. Temu, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od naszych grzechów,
18.TOR.PRZ.I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi; który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów w swojej krwi,