« Apok 11:12 Apokalipsa Jana 11:13 Apok 11:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A w onej godzinie stało się trzęsienie wielkie, i upadła dziesiąta część miasta, i zaginęło czasu trzęsienia imion ludzi siedm tysięcy, a drudzy przestraszeni byli, i dali sławę Bogu niebieskiemu.
2.WUJEK.1923A w onéj godzinie stało się wielkie trzęsienie ziemie, i upadła dziesiąta część miasta i pobite są w trzęsieniu ziemie siedm tysięcy imion ludzi: a drudzy się polękli i dali chwałę Bogu niebieskiemu.
3.RAKOW.NTA w oneż to godzinę sstało się trzęsienie ziemie wielkie, i dziesiąta część miasta upadła, i pobite są w onym trzęsieniu imion ludzi siedm tysięcy; a drudzy przestraszeni byli, i dali chwałę Bogu niebieskiemu.
4.GDAŃSKA.1881A w onęż godzinę stało się wielkie trzęsienie ziemi. I upadła dziesiąta część miasta, i pobito w onem trzęsieniu ziemi osób ludzi siedm tysięcy, a drudzy przestraszeni są, i dali chwałę Bogu niebieskiemu.
5.GDAŃSKA.2017W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i zawaliła się dziesiąta część miasta, i zginęło w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a pozostali przerazili się i oddali chwałę Bogu nieba.
6.JACZEWSKII stanie się wówczas wielkie trzęsienie ziemi, od którego dziesiąta część miasta upadnie, i siedem tysięcy ludzi śmierć znajdzie. Ci, co przy życiu zostaną, owładnięci przestrachem, oddadzą cześć Bogu, który jest w niebiesiech.
7.APOKALYPSIS.1905A w owej godzinie stało się wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta upadła, i zostało zabitych w tem trzęsieniu imion ludzi tysięcy siedm; a inni zatrwożyli się i oddali chwałę Bogu nieba”.
8.MARIAWICIWtedy onejże godziny stało się wielkie trzęsienie ziemi, i upadła dziesiąta część Miasta; i zabite zostało w onem trzęsieniu ziemi siedem tysięcy imion ludzi; a ostatek, uląkłszy się, dali chwałę Bogu Niebieskiemu.
9.DĄBR.WUL.1973A onej godziny stało się wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i siedem tysięcy ludzi zginęło w tym trzęsieniu ziemi. A reszta lękiem zdjęta złożyła chwałę Bogu na niebiosach.
10.DĄBR.GR.1961A w owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i siedem tysięcy ludzi zginęło w tym trzęsieniu ziemi. A reszta, lękiem zdjęta złożyła chwałę Bogu na niebiosach.
11.TYSIĄCL.WYD5W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostałych ogarnęło przerażenie i oddali chwałę Bogu nieba.
12.BRYTYJKAI w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili, się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.
13.POZNAŃSKAW owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta, a od tego trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób. A pozostałych ogarnęło przerażenie i oddali chwałę Bogu nieba.
14.WARSZ.PRASKARównocześnie rozpoczęło się wielkie trzęsienie ziemi; runęła dziesiąta część miasta i wskutek trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy ludzi. Reszta zaś, przerażona, oddała chwałę Bogu Niebieskiemu.
15.KALETAA w ową godzinę stało_się trzęsienie_ziemi wielkie. I dziesiąta_część miasta upadła, i pobito w trzęsieniu_ziemi imion ludzi siedem tysięcy, a pozostali w bojaźni są i dali chwałę Bogu niebieskiemu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I w tej godzinie stało się wielkie trzęsienie, zatem dziesiąta część miasta upadła. W trzęsieniu zostało zabitych siedem tysięcy osób spośród ludzi, a pozostali stali się przestraszeni oraz oddali chwałę Bogu Nieba.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW tej samej chwili dojdzie do wielkiego trzęsienia ziemi i dziesiąta część miasta zawali się. W trzęsieniu tym zginie siedem tysięcy ludzi. Pozostałych natomiast ogarnie strach i oddadzą chwałę Bogu na niebie.
18.TOR.PRZ.2023A w tej godzinie nastało wielkie trzęsienie ziemi. I upadła dziesiąta część miasta, i zginęło podczas trzęsienia ziemi siedem tysięcy osób spośród ludzi; a pozostali przestraszyli się i oddali chwałę Bogu nieba.