« Apok 11:18 Apokalipsa Jana 11:19 Apok 12:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I otworzył się kościół Boży wniebie, i zjawiła się skrzynia przymierza jego wkościele jego; i były błyskawice, i głosy, i (gromy) i trzęsienie ziemie, i grad wielki.
2.WUJEK.1923I otworzony jest kościół Boży na niebie: i widziana jest skrzynia Testamentu jego w kościele jego: i stały się błyskawice i głosy i trzęsienia ziemie i grad wielki.
3.RAKOW.NTI otworzony jest Kościół Boży na niebie, i okazała się skrzynia przymierza jego w Kościele jego; i sstały się łyskawice, i głosy, i gromy, i trzęsienia ziemie i grad wielki.
4.GDAŃSKA.1881Tedy otworzony jest kościół Boży na niebie i widziana jest skrzynia przymierza jego w kościele jego; i stały się błyskawice i głosy, i grzmienia, i trzęsienia ziemi i grad wielki.
5.GDAŃSKA.2017Potem otworzyła się świątynia Boga w niebie i arka jego przymierza ukazała się w jego świątyni, i nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienia ziemi i wielki grad.
6.JACZEWSKII otwartym został kościół Boży w niebiesiech, i dała się w nim widzieć arka testamentu, i ukazały się błyskawice, i grzmoty, i trzęsienie ziemi, i wielki grad upadł.
7.APOKALYPSIS.1905I otworzonym został kościół Boga w niebie, i stała się widomą skrzynia testamentu jego w kościele jego; i stały się błyskawice i głosy i grzmoty i trzęsienie ziemi i grad wielki.
8.MARIAWICII otworzoną została Świątynia Boża w Niebie: i ukazała się Arka Testamentu Jego w Świątyni. I stały się błyskawice, i głosy, i grzmoty i trzęsienia ziemi, i grad wielki.
9.DĄBR.WUL.1973I otwarła się świątynia Boża w niebiesiech, i zjawiła się arka testamentu jego w świątyni. I stały się błyskawice, i wołania, trzęsienie ziemi, i grad wielki.
10.DĄBR.GR.1961I otwarła się świątynia Boża, która jest w niebiesiech, i ukazała się arka przymierza jego w świątyni. A wtedy zaczęły się błyskawice i wołania, gromy i trzęsienie ziemi oraz grad wielki.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad.
12.BRYTYJKAI otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i Zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.
13.POZNAŃSKAA potem Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, i ukazały się błyskawice, zahuczały gromy, zatrzęsła się ziemia i spadł wielki grad.
14.WARSZ.PRASKAA potem otwarła się w niebie Świątynia Boga i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni. Nastąpiły też błyskawice, szum, grzmoty, trzęsienie ziemi i wielki grad.
15.KALETAI otworzony_jest kościół Boży na niebie w_górze i widziana_jest skrzynia przymierza Bożego w kościele jego; i stały_się błyskawice i głosy, i gromy, i trzęsienie_ziemi i grad wielki.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Została też otwarta Świątynia Boga w Niebie, a w Jego Świątyni została ukazana Skrzynia Jego Przymierza. Pojawiły się również błyskawice, głosy, grzmoty, trzęsienie i wielkie gradobicie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy otworzył się niebieski przybytek Boga, a w przybytku ukazała się skrzynia Jego Przymierza. Strzeliły błyskawice, rozległy się głosy i grzmoty, powstało trzęsienie ziemi i spadł wielki grad.
18.TOR.PRZ.2023I została otwarta świątynia Boga w niebie, i ukazała się skrzynia Jego przymierza w Jego świątyni; i nastały błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad.