« Apok 11:17 Apokalipsa Jana 11:18 Apok 11:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I narodowie rozgniewały się, i przyszedł gniew twój, i czas martwe sędzić, i dać zapłatę sługom twoim prorokom, i świętym, i bojącym się imienia twego, małym i wielkim, i potracić każących ziemię.
2.WUJEK.1923I rozgniewali się poganie, i przyszedł gniew twój i czas umarłych, aby byli sądzeni, i abyś oddał zapłatę sługom twoim prorokom i świętym i bojącym się imienia twego, małym i wielkim, i abyś wytracił te, co popsowali ziemię.
3.RAKOW.NTI Pogani się rozgniewali, i przyszedł gniew twój; i czas umarłych, aby byli sądzeni, i abyś oddał zapłatę sługam twoim Prorokom, i świętym, i bojącym się imienia twego, małym i wielkim; i abyś popsował ty którzy psują ziemię.
4.GDAŃSKA.1881I rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom twoim, prorokom i świętym, i bojącym się imienia twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię.
5.GDAŃSKA.2017I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.
6.JACZEWSKIBurzyli się poganie i przyszedł na nich gniew twój, i przyszedł czas sądu ostatecznego, czas wynagrodzenia sług twoich proroków, i świętych, i tych, którzy mieli w poszanowaniu twe imię; przyszedł czas chwały sług twoich tak wielkich jako i małych i czas ukarania tych, którzy siali zepsucie na ziemi".
7.APOKALYPSIS.1905A narody zawrzały gniewem, i przyszedł gniew twój, i czas sądzić umarłych, i oddać zapłatę sługom twoim prorokom, i świętym i tym, którzy się boją imienia twojego, małym i wielkim, i wygubić tych, którzy gubią ziemię”.
8.MARIAWICII rozgniewali się poganie, i przyszedł gniew Twój i czas sądzenia umarłych, ażeby oddana była zapłata sługom Twoim, Prorokom i Świętym, i tym, którzy się boją Imienia Twego, małym i wielkim, i żeby byli wykorzenieni ci, którzy popsuli ziemię.
9.DĄBR.WUL.1973I zagniewały się narody, a nadszedł gniew twój i czas sądu nad umarłymi, abyś wręczył zapłatę sługom twoim, Prorokom, i świętym, małym i wielkim, bojącym się imienia twego i abyś wytracił tych, którzy znieprawili ziemię.
10.DĄBR.GR.1961I wzburzyły się narody, a nadszedł twój gniew i czas sądu nad umarłymi, abyś wręczył zapłatę sługom twoim, Prorokom i świętym, małym i wielkim, bojącym się imienia twego, i abyś zniszczył tych, którzy wyniszczają ziemię.
11.TYSIĄCL.WYD5Rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twym, prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.
12.BRYTYJKAI popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.
13.POZNAŃSKARozgniewały się narody. A nadszedł Twój gniew i pora na osądzenie umarłych, i na wynagrodzenie sług Twoich proroków i świętych, i tych, którzy się boją Twojego imienia, małych i wielkich, i na zgładzenie tych, którzy niszczą ziemię".
14.WARSZ.PRASKALecz narody zawrzały gniewem. Wówczas zawrzał i w Tobie gniew. Nadszedł też czas, aby umarli zostali osądzeni, aby otrzymali nagrodę słudzy Twoi prorocy i święci oraz ci, którzy boją się Twojego imienia, mali i wielcy; by wreszcie zostali zgładzeni ci, którzy niszczą ziemię.
15.KALETAI narody rozgniewały_się, i przyszedł gniew twój i czas umarłych, [aby] byli_sądzeni i [abyś] oddał zapłatę sługom twoim, prorokom i świętym, i bojącym_się imienia twego, małym i wielkim, i [abyś] zniszczył [tych, co] niszczą ziemię.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc narody się rozgniewały, lecz także nadszedł Twój gniew, i czas umarłych, aby zostali osądzeni. Byś dał też nagrodę swoim sługom, prorokom, świętym oraz tym, co się boją Twojego Imienia małym i wielkim i abyś zgładził tych, którzy niszczą ziemię.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNarody wpadły w złość, wówczas nastał czas Twego gniewu, czas sądzenia umarłych i rozdania zapłaty Twoim sługom prorokom, świętym, szanującym Twoje imię - małym i wielkim - oraz czas zagłady dla tych, którzy niszczą ziemię.
18.TOR.PRZ.A narody uniosły się gniewem, i nadszedł Twój gniew oraz czas sądzenia umarłych, aby dać nagrodę Twoim sługom, prorokom i świętym oraz bojącym się Twojego imienia, małym i wielkim, i zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.