« Apok 11:16 Apokalipsa Jana 11:17 Apok 11:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc: Dziękujemy tobie Panie Boże wszechmocny któryś jest, i któryś był, i który przyjdziesz, iżeś przyjął moc twoję wielką i królowałeś.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Dziękujemy tobie, Panie Boże Wszechmogący! któryś jest, i któryś był, i który masz przyjść, iżeś wziął moc twą wielką, i królowałeś.
3.RAKOW.NTMówiąc: Dziękujemy tobie Panie Boże wszechmogący, który jesteś, i któryś był, i który będziesz! iżeś wziął moc twą wielką, i królowałeś;
4.GDAŃSKA.1881Dziękujemy tobie, Panie Boże wszechmogący, któryś jest i któryś był, i który masz przyjść! żeś wziął moc swoję wielką i ująłeś królestwo;
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc: Dziękujemy tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo.
6.JACZEWSKIDzięki Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś, który byłeś, i który masz przyjść, boś się okazał w całej mocy swojej i w całym majestacie królewskim.
7.APOKALYPSIS.1905mówiąc: „Dziękujemy ci, Panie, Boże, wszechwładco, któryś jest i któryś był i który przychodzisz, żeś wziął moc swoją wielką i zapanowałeś.
8.MARIAWICIDziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, Który jesteś, i Któryś był, i Który masz przyjść: iżeś wziął moc Twoją wielką i królujesz.
9.DĄBR.WUL.1973Dzięki ci czynimy, Panie Boże Wszechmogący, któryś jest i któryś był, i który masz przyjść, żeś otrzymał swoją wielką władzę i rozpocząłeś panowanie.
10.DĄBR.GR.1961Dzięki ci składamy, Panie Boże, Władco wszechrzeczy, któryś jest i któryś był (zawsze), żeś objął władzę wielką, aby rozpocząć panowanie.
11.TYSIĄCL.WYD5mówiąc: Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, że objąłeś wielką Twą władzę i zacząłeś królować.
12.BRYTYJKAMówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;
13.POZNAŃSKAmówiąc: "Dziękujemy Tobie, Panie, Boże, Władco wszechrzeczy, który jesteś i który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i rozpoczął królowanie.
14.WARSZ.PRASKAmówiąc: Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, żeś objął Twoją potężną władzę i żeś zaczął panować.
15.KALETADziękujemy tobie, Panie Boże wszechmogący, [który] jesteś i [który] byłeś, i że wziąłeś moc swoją wielką i ująłeś_królestwo;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dziękujemy Ci, Panie Boże, Wszechwładco, który jesteś, byłeś i który masz przyjść, że ująłeś swą wielką moc oraz zapanowałeś.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedzieli: Dziękujemy Ci, Panie, Boże Wszechmocny, który jesteś i który byłeś, że użyłeś swej wielkiej mocy i objąłeś królowanie.
18.TOR.PRZ.2023Mówiąc: Dziękujemy Tobie, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, i który przychodzisz, że wziąłeś swoją wielką moc i zacząłeś królować;