« Apok 17:1 Apokalipsa Jana 17:2 Apok 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Z którą się plugawili królowie ziemscy, i popili się wina plugastwa jej mieszkający (na) ziemi.
2.WUJEK.1923Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemie, i opili się z wina wszeteczeństwa jéj, którzy mieszkają na ziemi.
3.RAKOW.NTZ którą wszeteczeństwo płodzili Królowie ziemie, i opili się z wina wszeteczeństwa jej mieszkający na ziemi.
4.GDAŃSKA.1881Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu.
6.JACZEWSKIDopuszczali się z nią rozpusty królowie ziemscy i winem wszeteczeństwa jej upili się mieszkańcy ziemi.
7.APOKALYPSIS.1905z którą czynili wszeteczeństwo królowie ziemi, i upijali się winem wszeteczeństwa jej ci, którzy zamieszkują ziemię”.
8.MARIAWICIz którą królowie ziemi wszeteczeństwo czynili, i upili się ci, którzy mieszkają na ziemi, winem jej wszeteczeństwa.
9.DĄBR.WUL.1973Królowie ziemscy czynili z nią nieprawość, a winem wszeteczeństwa upijali się mieszkańcy ziemi.
10.DĄBR.GR.1961Królowie ziemscy na rozpuście z nią czas trawili i upijali się mieszkańcy ziemi winem jej rozpusty.
11.TYSIĄCL.WYD5z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.
12.BRYTYJKAZ którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.
13.POZNAŃSKAz którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu".
14.WARSZ.PRASKADopuszczali się z nią nierządu królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upijali się winem jej rozwiązłości.
15.KALETAZ którą płodzili wszeteczeństwo królowie ziemi i upili_się mieszkańcy ziemi winem wszeteczeństwa jej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z którą obcowali władcy ziemi; a ci, co zamieszkują ziemię zostali upici z wina jej bałwochwalstwa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKrólowie ziemi uprawiali z nią nierząd. Winem jej rozpusty upili się również mieszkańcy ziemi.
18.TOR.PRZ.Z którą oddali się nierządowi królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi zostali upojeni winem jej nierządu.