« Apok 19:4 Apokalipsa Jana 19:5 Apok 19:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyszedł głos z stolice mówiąc: Chwalcie Boga naszego wszytcy święci jego, i co się go boicie, i mali i wielcy.
2.WUJEK.1923I wyszedł głos z stolice, mówiący: Dajcie chwałę Bogu naszemu, wszyscy słudzy jego, i którzy się go boicie, mali i wielcy.
3.RAKOW.NTI głos z stolice wyszedł, mówiący: Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy jego, i bojący się jego i mali i wielcy.
4.GDAŃSKA.1881Tedy wyszedł głos z stolicy, mówiący: Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, i mali, i wielcy.
5.GDAŃSKA.2017A od tronu rozległ się głos, który mówił: Chwalcie naszego Boga wszyscy jego słudzy i ci, którzy się go boicie, i mali, i wielcy.
6.JACZEWSKII głos anielski od tronu słyszeć się dał: "Chwalcie Boga naszego wszyscy jego słudzy; wszyscy, którzy się go boicie, tak mali jako i wielcy".
7.APOKALYPSIS.1905A głos od tronu wyszedł mówiący: „Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy jego i którzy się go boją, mali i wielcy.
8.MARIAWICII wyszedł głos ze Stolicy, mówiący: Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy Święci słudzy Jego i wy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!
9.DĄBR.WUL.1973I rozległ się z tronu głos mówiący: Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy jego i którzy się go lękacie mali i wielcy.
10.DĄBR.GR.1961I rozległ się z tronu głos mówiący: Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy jego, (i) którzy się go boicie, mali i wielcy.
11.TYSIĄCL.WYD5I dobył się głos od tronu, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!
12.BRYTYJKAA od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie, mali i wielcy.
13.POZNAŃSKAOd tronu zaś wyszedł głos: "Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!"
14.WARSZ.PRASKAA od tronu rozległo się wołanie: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, ci, którzy się Go boicie, mali i wielcy!
15.KALETAI głosy wyszły z stolicy, mówiące: Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy jego, [którzy] się_boicie go, mali i wielcy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyszedł też głos od tronu, który mówił: Chwalcie naszego Boga wszyscy Jego słudzy i ci, co Go poważacie, mało znaczący i wielcy!
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOd strony tronu natomiast zabrzmiało wezwanie: Uwielbiajcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy i wy, którzy Go czcicie - mali oraz wielcy.
18.TOR.PRZ.2023I wyszedł głos od tronu, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy i ci, którzy się Go boją, mali i wielcy.