« Apok 19:8 Apokalipsa Jana 19:9 Apok 19:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówi mi: (Napisz) Błodzy co na wieczerzą baranka wezwani. I rzekł mi: Te słowa prawdziwe są (i) Boże.
2.WUJEK.1923I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy na wieczerzą wesela Barankowego wezwani są. I rzekł mi: Te słowa Boże są prawdziwe.
3.RAKOW.NTI rzekł mi: Napisz: Szczęśliwi wezwani na wieczerzą wesela Barankowego. I rzekł mi: Te mowy Boże są prawdziwe.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi: Te słowa Boże są prawdziwe.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I powiedział mi: To są prawdziwe słowa Boga.
6.JACZEWSKII tenże głos, co i poprzednio, powiedział mi: "Napisz to: Błogosławieni ci są, których wezwano na gody Baranka. To są słowa prawdziwe samego Boga".
7.APOKALYPSIS.1905I mówi mi: „Napisz: Błogosławieni, którzy na ucztę weselną baranka są wezwani”. I mówi mi: „Te słowa prawdziwe są Boga”.
8.MARIAWICII rzekł mi: Napisz: Błogosławieni są ci, którzy na Wieczerzę Godów Barankowych są wezwani. I rzekł mi: Te słowa Boże są prawdziwe.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na weselną wieczerzę Baranka. I rzekł mi: Te słowa Boże są prawdziwe.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na weselną wieczerzę Baranka. I rzekł do mnie: Te są prawdziwe słowa Boże.
11.TYSIĄCL.WYD5I mówi mi [anioł]: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! I mówi mi: To są prawdziwie słowa Boże.
12.BRYTYJKAI rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.
13.POZNAŃSKAI mówi mi: "Napisz: Szczęśliwi, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka!" I mówi mi: "Te prawdziwe słowa są Boże".
14.WARSZ.PRASKAPotem rzekł do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę godową Baranka. I powiedział mi także: Oto prawdziwe słowa Boże.
15.KALETAI rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, [którzy] na wieczerzę Barankową są_wezwani. Te słowa moje prawdziwe są Boże.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I mi mówi: Napisz: Szczęśliwi, którzy są zaproszeni na główny posiłek wesela Baranka. Mówi mi także: Te słowa Boga są prawdziwe.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDo mnie zaś anioł powiedział: Napisz: Szczęśliwi ci, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I dodał: To są prawdziwe Słowa Boga.
18.TOR.PRZ.2023A do mnie mówi: Napisz: Błogosławieni ci, którzy są wezwani na wieczerzę weselną Baranka. I mówi mi: To są prawdziwe Słowa Boże.