« Apok 20:9 Apokalipsa Jana 20:10 Apok 20:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A diabeł który je zwodził, wrzucon do jeziora ognistego i siarczanego. Gdzie zwierz i fałszywy prorok, i męczyć się będą we dnie i wnocy na wieki wieków.
2.WUJEK.1923A djabeł, który je zwodził, wrzucon jest w jezioro ognia i siarki, gdzie i bestya i fałszywy prorok będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.
3.RAKOW.NTA dyabeł który je zwodził wrzucon jest w ono jezioro ognia i siarki, gdzie ona bestya i on fałszywy Prorok; i będą dręczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.
4.GDAŃSKA.1881A dyjabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestyja i fałszywy prorok; i będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków.
5.GDAŃSKA.2017A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.
6.JACZEWSKIa djabeł, który ich uwiódł, zostanie wtrącony do jeziora, gdzie będzie ogień i siarka, a gdzie też potwór i fałszywy prorok dręczeni będą podczas dni i nocy na wieki wieków.
7.APOKALYPSIS.1905a djabeł, zwodziciel ich, rzuconym jest do jeziora ognia i siarki, gdzie bestya i fałszywy prorok; i męczeni będą w dzień i w nocy na wieki wieków.
8.MARIAWICIa on dyabeł, który ich zwodził, został wrzucony w jezioro ognia i siarki, gdzie i bestya i fałszywy prorok będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.
9.DĄBR.WUL.1973A diabeł, który ich zwodził, wrzucony został do jeziora ognia i siarki, gdzie jest też bestia i fałszywy prorok, którzy cierpieć będą dniem i nocą na wieki wieków.
10.DĄBR.GR.1961A diabeł, który ich zwodził, wrzucony został do jeziora ognia i siarki, gdzie jest też i bestia i fałszywy prorok; i będą cierpieć męki dniem i nocą na wieki wieków.
11.TYSIĄCL.WYD5A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.
12.BRYTYJKAA diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.
13.POZNAŃSKADiabła zaś, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam, gdzie i Bestia, i Fałszywy Prorok. A będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.
14.WARSZ.PRASKADiabeł zaś, uwodziciel, został wrzucony do jeziora pełnego ognia i siarki, tam, gdzie przebywają Bestia i Fałszywy Prorok. I tak we dnie i w nocy będą cierpieć męki po wszystkie wieki wieków.
15.KALETAognia i siarki, gdzie [jest] bestia i gdzie fałszywy_prorok; i będą_męczeni [we] dnie i [w] nocy na wieki wieków.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ten oszczerczy, który ich zwodzi, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest także bestia oraz fałszywy prorok; i będą tarci o kamień probierczy czasu i nocy na wieki wieków.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas diabeł, który ich zwodził, zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już przebywa bestia oraz fałszywy prorok. Tam będą dręczeni dniem i nocą - na wieki.
18.TOR.PRZ.A diabeł, który ich zwodzi, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie dzikie zwierzę i fałszywy prorok; i będą męczeni dniem i nocą na wieki wieków.