« Apok 21:17 Apokalipsa Jana 21:18 Apok 21:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A było budowanie muru jego Jaspis, a miasto złoto czyste podobne śkłu czystemu.
2.WUJEK.1923(21:19) A było budowanie muru jego z kamienia Jaspisu, a samo miasto: złoto czyste, podobne szkłu czystemu.
3.RAKOW.NTA było budowanie muru jego Jaspis; a miasto było złoto czyste, podobne śkłu czystemu.
4.GDAŃSKA.1881A było budowanie muru jego z jaspisu; a samo miasto było złoto czyste, podobne szkłu czystemu.
5.GDAŃSKA.2017Jego mur jest zbudowany z jaspisu, miasto zaś ze szczerego złota podobnego do czystego szkła.
6.JACZEWSKIMur ten zbudowany był z jaspisu, a samo miasto z czystego złota. Jako kryształ czystem ono było.
7.APOKALYPSIS.1905A mur był zbudowany z jaspisu; a miasto złoto czyste, podobne do szkła czystego.
8.MARIAWICIA było budowanie jego muru z kamienia jaspisu, a samo miasto z czystego złota podobnego do szkła czystego.
9.DĄBR.WUL.1973A mur miasta wzniesiony był z jaspisu, a samo miasto ze złota czystego podobnego do szkła czystego.
10.DĄBR.GR.1961A mur miasta wzniesiony (był) z jaspisu, a samo miasto ze złota czystego podobnego do szkła czystego.
11.TYSIĄCL.WYD5A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto - to szczere złoto do szkła czystego podobne.
12.BRYTYJKAA mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
13.POZNAŃSKAMur jego jest zbudowany z jaspisu, a samo Miasto - to czyste złoto do szkła czystego podobne.
14.WARSZ.PRASKAMury zbudowane są z jaspisu, a samo Miasto ze szczerego złota, przypominającego swym blaskiem szkło.
15.KALETAA był w budowaniu muru jego jaspis; a miasto [było] złoto czyste, podobne szkłu czystemu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A podstawą jego muru był jaspis, zaś miasto było czystym złotem, podobnym do czystego szkła.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMur zbudowany był z jaspisu, a samo miasto z czystego złota, podobnego do szkła czystego jak kryształ.
18.TOR.PRZ.I budulcem jego muru był jaspis; a samo miasto z czystego złota, podobne do czystego szkła.