« Apok 21:16 Apokalipsa Jana 21:17 Apok 21:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I namierzył muru jego, sto, czterdzieści, czterzy łokcie, miarą człowieka, która jest anioła.
2.WUJEK.1923(21:18) I mierzył mur jego sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczéj, która jest Aniołowa.
3.RAKOW.NTI mierzył mur jego, sto czterdzieści cztery łokcie, miary człowieczej, która jest Aniołowa.
4.GDAŃSKA.1881I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa.
5.GDAŃSKA.2017I wymierzył jego mur na sto czterdzieści cztery łokcie według miary człowieka, która jest miarą anioła.
6.JACZEWSKIDługość muru wynosiła sto czterdzieści cztery łokcie miary ludzkiej, bo takiej anioł używał,
7.APOKALYPSIS.1905I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie, miary człowieka, która jest anioła.
8.MARIAWICIZmierzył też i mur jego: sto i czterdzieści cztery łokcie miary człowieka, która jest Anioła.
9.DĄBR.WUL.1973I zmierzył mur jego na przestrzeni stu czterdziestu czterech łokci, miary człowieka, która jest także miarą Anioła.
10.DĄBR.GR.1961I zmierzył mur jego na przestrzeni stu czterdziestu czterech łokci, miary człowieka, która jest także miarą Anioła.
11.TYSIĄCL.WYD5I zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie: miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka.
12.BRYTYJKAZmierzył też mur jego, który wynosił sto czterdzieści cztery łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł.
13.POZNAŃSKAI zmierzył jego mur: (miał) sto czterdzieści cztery łokcie, miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka.
14.WARSZ.PRASKAZmierzył także jego mur: miał sto czterdzieści cztery łokcie. Miara zaś, którą miał anioł, odpowiada mierze człowieka.
15.KALETAI zmierzył krawędź jego [na] sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest aniołowa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zmierzył też jego mur, co liczył sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieka, która jest miarą anioła.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZmierzył też jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie według miary ludzkiej, którą posługiwał się anioł.
18.TOR.PRZ.I zmierzył jego mur – sto czterdzieści cztery łokcie według miary człowieka, która jest miarą anioła.