« Apok 21:18 Apokalipsa Jana 21:19 Apok 21:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A fundamenty muru miejskiego wszelakim kamieniem drogim osadzone. Pierwszy fundament Jaspis, wtóry Szafir, trzeci Kalcedon, czwarty Szmaragd,
2.WUJEK.1923(21:20) A fundamenty muru miasta ozdobione wszelakim kamieniem drogim. Pierwszy fundament Jaspis, wtóry Szafir, trzeci Chalcedon, czwarty Szmaragd.
3.RAKOW.NTA grunty muru miasta wszelakim kamieniem drogim ozdobione. Grunt pierwszy, Jaspis; wtóry, Szafir; trzeci, Kalcedon; czwarty, Smaragd;
4.GDAŃSKA.1881A grunty muru miasta ozdobione były wszelkim kamieniem drogim. Pierwszy grunt był jaspis, wtóry szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd.
5.GDAŃSKA.2017Fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkimi drogimi kamieniami. Pierwszy fundament to jaspis, drugi – szafir, trzeci – chalcedon, czwarty – szmaragd;
6.JACZEWSKIFundamenty miasta tego zdobne były we wszelkie drogie kamienie: ozdobą pierwszego był jaspis, drugiego - szafir, trzeciego - chalcedonius, czwartego - szmaragd,
7.APOKALYPSIS.1905A fundamenty muru miasta wszelkim kamieniem drogim są ozdobione: pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,
8.MARIAWICIA fundamenty muru Miasta wysadzone wszelkim kosztownym kamieniem. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,
9.DĄBR.WUL.1973A fundamenty muru miasta ozdobione są różnymi drogimi kamieniami. Fundament pierwszy jaspisem, drugi szafirem, trzeci chalcedonem, czwarty szmaragdem,
10.DĄBR.GR.1961Fundamenty muru miasta ozdobione są wszelakimi drogimi kamieniami. Fundament pierwszy jaspisem, drugi szafirem, trzeci chalcedonem, czwarty szmaragdem,
11.TYSIĄCL.WYD5A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem: warstwa pierwsza - jaspis, druga - szafir, trzecia - chalcedon, czwarta - szmaragd,
12.BRYTYJKAKamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,
13.POZNAŃSKAWarstwy fundamentu pod murem Miasta zdobione są wszelkim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza - jaspis, druga - szafir, trzecia - chalcedon, czwarta - szmaragd,
14.WARSZ.PRASKAPoszczególne warstwy fundamentu pod murem Miasta są wysadzane wszystkimi drogimi kamieniami. Warstwa pierwsza – jaspisem, druga – szafirem, trzecia chalcedonem, czwarta – szmaragdem,
15.KALETAA grunty muru miasta wszelkim kamieniem drogim ozdobione_były. Grunt pierwszy jaspis, a wtóry szafir, a trzeci chalcedon, czwarty szmaragd.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Fundamenty muru miasta są ozdobione wszelkim drogim kamieniem. Pierwsza podwalina to jaspis, druga szafir, trzecia chalcedon, czwarta szmaragd,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITFundamenty muru miasta były ozdobione różnymi drogimi kamieniami: pierwszy kamień to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,
18.TOR.PRZ.2023A fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkimi drogimi kamieniami. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,