« Apok 6:3 Apokalipsa Jana 6:4 Apok 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyszedł drugi koń rydzy, a siedzącemu na niem dano mu wziąć pokój z ziemie, i aby jedni drugie zabijali i dano mu miecz wielki.
2.WUJEK.1923I wyszedł drugi koń rydzy; a który na nim siedział, dano mu jest, aby odjął pokój z ziemie, a iżby jedni drugie zabijali, i dano mu miecz wielki.
3.RAKOW.NTI wyszedł drugi koń rydzy, a temu co siedział na nim, dano mu odjąć pokój z ziemie, a iżby jedni drugie zabijali; i dano mu miecz wielki.
4.GDAŃSKA.1881I wyszedł drugi koń rydzy; a temu, który na nim siedział, dano, aby odjął pokój z ziemi, a iżby jedni drugich zabijali, i dano mu miecz wielki.
5.GDAŃSKA.2017I wyszedł inny koń, rudy, a temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, aby ludzie zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz.
6.JACZEWSKII wyskoczył drugi koń kasztanowaty, a jezdcowi, który na nim siedział dano wielki miecz. Jezdziec on usunął pokój z oblicza ziemi, uzbroił ludzi jednych przeciwko drugim, tak iż się zabijali wzajemnie.
7.APOKALYPSIS.1905I wystąpił inny koń czerwony; a siedzącemu na nim dano odjąć pokój od ziemi, i żeby jedni drugich zabijali; i dano mu miecz wielki.
8.MARIAWICII wyszedł drugi koń – ryży, a temu, który siedział na nim, poruczono, aby odjął pokój od ziemi, iżby jedni drugich zabijali; i dano mu miecz wielki.
9.DĄBR.WUL.1973I wyjechał inny koń czerwonogniady, a siedzącemu na nim jeźdźcowi dozwolono, aby pozbawił ziemię pokoju, żeby jedni drugich zabijali. I dano mu miecz wielki.
10.DĄBR.GR.1961I wyjechał inny koń barwy płomiennej, a siedzącemu na nim jeźdźcowi dozwolono, żeby pozbawił ziemię pokoju, tak by jedni drugich zabijali. I dano mu miecz wielki.
11.TYSIĄCL.WYD5I wyszedł inny koń - barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali i dano mu wielki miecz.
12.BRYTYJKAI wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz.
13.POZNAŃSKAI wyszedł inny koń - koloru płomienia, a siedzącemu na nim pozwolono odebrać ziemi pokój, tak iż ludzie wzajemnie się zabijali. I dano mu wielki miecz.
14.WARSZ.PRASKAWtedy ukazał się inny koń: Był barwy ognistej, a znajdujący się na nim jeździec otrzymał władzę pozbawienia ziemi pokoju i doprowadzenia do tego, żeby ludzie poczęli zabijać jedni drugich. I dano mu wielki miecz.
15.KALETAI widziałem, a oto wyszedł inny koń rydzy; a [temu, który] siedział na nim, dano mu, [aby] odjął pokój z ziemi, a iżby jedni_drugich zabijali, i dano mu miecz wielki.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyszedł też drugi, czerwony koń; a temu, co na nim siedział zostało dane wziąć pokój z ziemi, by jedni drugich zarzynali. Zatem został mu dany znaczący sztylet.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy wyszedł kolejny koń. Był jaskrawoczerwony. Ten, który na nim siedział, otrzymał pozwolenie odebrania ziemi pokoju, tak aby ludzie się nawzajem zabijali. Dano mu wielki miecz.
18.TOR.PRZ.I wyszedł drugi koń, ognistoczerwony; a siedzącemu na nim, zostało dane zabrać pokój z ziemi, aby jedni drugich zabili, i został mu dany wielki miecz.