« Apok 7:6 Apokalipsa Jana 7:7 Apok 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zpokolenia Symeonowego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Zpokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Zpokolenia Isacharowego dwanaście tysięcy pieczętowanych.
2.WUJEK.1923Z pokolenia Symeon dwanaście tysięcy pieczętowani. Z pokolenia Lewi dwanaście tysięcy pieczętowani. Z pokolenia Isachar dwanaście tysięcy pieczętowani.
3.RAKOW.NTZ pokolenia Symeonowego, dwanaście tysięcy zapieczętowanych; Z pokolenia Lewiowego, dwanaście tysięcy zapieczętowanych; Z pokolenia Isacharowego, dwanaście tysięcy zapieczętowanych;
4.GDAŃSKA.1881Z pokolenia Symeonowego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Isacharowego dwanaście tysięcy popieczętowanych;
5.GDAŃSKA.2017Z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy opieczętowanych;
6.JACZEWSKIz pokolenia Symeona dwanaście tysięcy; z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy; z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy;
7.APOKALYPSIS.1905z pokolenia Symeon 12 tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Lewi 12 tysięcy popieczętowanych; z pokolenia Isachar 12 tysięcy popieczętowanych;
8.MARIAWICIz pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Lewi dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Issachar dwanaście tysięcy pieczętowanych,
9.DĄBR.WUL.1973Z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy pieczętowanych.
10.DĄBR.GR.1961Z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy. Z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy.
11.TYSIĄCL.WYD5z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy,
12.BRYTYJKAZ plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy,
13.POZNAŃSKAz pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy,
14.WARSZ.PRASKAdwanaście tysięcy z pokolenia Symeona, dwanaście tysięcy z pokolenia Lewiego, dwanaście tysięcy z pokolenia Issachara,
15.KALETAZ pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy; z pokolenia Isacharowego dwanaście tysięcy;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z plemienia Symeona dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi; z plemienia Isachara dwanaście tysięcy tych, co byli zapieczętowanymi;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITdwanaście tysięcy z plemienia Symeona, dwanaście tysięcy z plemienia Lewiego, dwanaście tysięcy z plemienia Issachara,
18.TOR.PRZ.Z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy opieczętowanych,