« Sęd 12:15 Księga Sędziów 13:1 Sęd 13:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I znowu synowie Izraelowi uczynili złe przed oblicznością Pańską, który je dał w ręce Philistynów przez czterdzieści lat.
2.GDAŃSKA.1881Potem znowu synowie Izraelscy czynili złe przed oczyma Pańskiemi, i podał je Pan w ręce Filistynów przez czterdzieści lat.
3.GDAŃSKA.2017Potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach PANA. I wydał ich PAN w ręce Filistynów na czterdzieści lat.
4.CYLKOWIzraelici jednak czynili dalej co złem było w oczach Wiekuistego; i podał ich Wiekuisty w moc Filistynów przez czterdzieści lat.
5.KRUSZYŃSKIA synowie Izraelowi czynili nadal to, co jest złe w oczach Bożych, i wydał ich Bóg w ręce Filistynów przez lat czterdzieści.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana, wydał ich Pan w ręce Filistynów na czterdzieści lat.
7.BRYTYJKALecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana, Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na czterdzieści lat.
8.POZNAŃSKAAle gdy synowie Izraela nadal czynili to, co jest złe w oczach Jahwe wydał ich Jahwe w ręce Filistynów na przeciąg czterdziestu lat.
9.WARSZ.PRASKAI znów synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwe. I dlatego wydał ich Jahwe na lat czterdzieści w ręce Filistynów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak Israelici dalej czynili to, co było złem w oczach WIEKUISTEGO; więc WIEKUISTY podał ich w moc Pelisztinów na czterdzieści lat.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem Izraelici znów zaczęli postępować niegodziwie w oczach PANA, dlatego PAN, na czterdzieści lat, poddał ich władzy Filistynów.